ေလးျဖဴရဲ႕ ကမၻာေျမေအာက္ (ပါဠိversion)

September 14, 2019

moon in black

ဘာစိတ္ေပါက္သြားလဲမသိ။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို အာ႐ံုရမိတယ္။ စၿပီးနားဆင္ခဲ့တုန္းက မစြဲနစ္မိခဲ့တဲ့ ဒီသီခ်င္း ခုမွ ေကာက္ခါငင္ခါ အာ႐ံုရမိလဲ စဥ္းစားမရဘူး။ ငါ့ရဲ႕ ည၊ ငါ့ရဲ႕ အရိပ္၊ ငါ့ရဲ႕ အသိ။ ငါ့ရဲ႕ စိတ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ျဖစ္မွာပါ။ ပရမတၳဆိုက္ေအာင္ ႐ႈျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ေလးျဖဴရဲ႕ “ကမ႓ာေျမေအာက္”ပါ…။

ေမ ရတၱိ အေသသံ တေမာနဒၶါ

အ႒ ဒိသာ အေသသံ ထပိတာ

တုဏွိဘာေ၀ါ မမတၳာယ ဥေဂၣါေသတိ

ေမ ဆာယာ စိေတၱန သမသမာ

 

အဒၶါ ေမ ဇာနေနသု

ေဟ႒ာပထ၀ီ

စကၡဳပေထ သမၺဒၶါ

ေဟ႒ာပထ၀ီ

 

အာမကခါေဒန ဒႆေနန ပႆတိ

ကကၡဠာ ၀ါစာ မဓုရာ

၀ေကၤာ ပဌမံ ဇီ၀မာေနာ

နိကၡမနဒြါေရာ နိစၥံ အတၳိ

 

မာယာယုတၱာနိ မုခ၀ရဏာနိ

ေဟ႒ာပထ၀ီ

ဧကႏၲာနိ ကမၼာနိ

အတၳရဟိတာနိ

 

မာ မံ အာကၯ မာ ဖုႆ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

မာ မံ ဖုႆ မာ အာသဇၨ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

 

မာ မံ အာကၯ မာ ဖုႆ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

မာ မံ ဖုႆ မာ အာသဇၨ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

 

အဒၶါ ေမ ဉာေဏသု

ေဟ႒ာပထ၀ီ

စကၡဳပေထ သမၺဒၶါ

အဘိန၀ပထ၀ိယာ

ေဟ႒ာပထ၀ီ

ကမၻာေျမေအာက္ (ဆို – ေလးျဖဴ ။ ေရး – Me Ju)

ငါ့ရဲ႕ညက လံုး၀ ေမွာင္ေနလို႔
႐ွစ္မ်က္ႏွာအရပ္ လံုး၀ ပိတ္ဆို႔
တိတ္ဆိတ္ျခင္းက ငါ့အတြက္ ဟစ္ေအာ္လို႔
ငါ့ရဲ႕ အရိပ္က စိတ္နဲ႔ ထပ္ေနလို႔
ေသခ်ာတာက ငါ့အသိေတြထဲ
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ
အျမင္အာရံုထဲ ခ်ဳပ္မိေနတဲ့
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ
အစိမ္းလိုက္ဝါးမဲ့ အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ေနလို႔
ရက္စက္တတ္တဲ့ စကားက ခ်ဳိၿမိန္ဖို႔
ေကာက္က်စ္မႈက အစျပဳ ႐ွင္သန္လို႔
ထြက္ေပါက္တစ္ခုေတာ့ အျမဲတမ္း ႐ွိေနလို႔
ဟန္ေဆာင္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးေတြက
ကမၻာေျမေအာက္ထဲ
ေသခ်ာေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက
အဓိပၸါယ္မဲ့တယ္

 

ငါ့ကို မဆြဲနဲ႔… လာမထိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္ကြၽံေနလို႔
ငါ့ကို မထိနဲ႔… လာမၿငိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္လြန္ေနလို႔
ငါ့ကို မဆြဲနဲ႔… လာမထိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္ကြၽံေနလို႔
ငါ့ကိုမထိနဲ႔… လာမၿငိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္လြန္ေနလို႔

ေသခ်ာတာက ငါ့အသိေတြထဲ
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ
အျမင္အာရံုထဲ ခ်ဳပ္မိေနတဲ့
ကမၻာေျမအသစ္ထဲ
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ

Blogအကၡရသညာေတာ (၁၂)

August 31, 2019

over the cloud

3108 blog dayကို ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ ႀကံဳရျပန္ၿပီ။ အမွတ္တရ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္မိတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေလးျဖဴရဲ႕ “မိုးတိမ္ထဲ ၀ဲ”ပါ။ အတိိတ္က blog dayေတြလည္း လြမ္းမိသလိုလိုနဲ႔ ေလေနတဲ့ ခုခ်ိန္ ခဏ အတိတ္ေမ့ၿပီး ခဏ ေနာက္ခ်န္ၿပီး ခဏ ေမ့ေနၿပီး…. …။

အပါကဋနာေမဟိ ေသာေကဟိ ဣမသၼႎ ဥရႏၲေရ

တစုကၠိရဏံ သူစိယာ ကတံ ၀ိယ ၀ိဒၶံ

ဘိႏၷပေဋာ ၀ိယ ေမ သကၤပၸါ သမလာ

ဆာယာေယာ ဧေကကာ ေမ အေႏၲာဟဒေယ ပကၡိတၱာ

 

တာရကာတေလ ၀လာဟကေဂၢသု အဟံ ဥပၸတေႏၲာ

ေမ ၀ိကၡိတၱစိတၱာနိ ၾသကၡိပေႏၲာ

တ႐ုဏဘေ၀ အတီေတ ဟတၳမွိ အဟံ ၀ေမေႏၲာ

ဧကကံ ဧကကံ ေမ သုပိနေႏၲ ပကၡိတၱံ

 

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

ဣမသၼႎ မူဠႇကာေလ တခၤဏံ အတီတံ ပမုႆိတြာ

တခၤဏံ အပဂစၧိတြာ တခၤဏံ ပမုႆိတြာ

 

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

ဣမသၼႎ မူဠႇကာေလ တခၤဏံ အတီတံ ပမုႆိတြာ

တခၤဏံ အပဂစၧိတြာ တခၤဏံ ပမုႆိတြာ

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

 

တာရကာ ၀ိယ အႏုပုေဗၺန ဒေၮာ စ်ာပိေတာ

စကၠ၀ါဠႆ ပါရႏၲရံ စရေႏၲာ

အာေလာက၀ႆႏၲေရသု အဟံ ပႅ၀ေႏၲာ

အာကာေသ တရေႏၲာ

ရတၱိနကၡတၱတေလ အဟံ ဒူရတရံ ဒူရတရံ  ပႅ၀ေႏၲာ

 

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

 

ဣမသၼႎ မူဠႇကာေလ တခၤဏံ အတီတံ ပမုႆိတြာ

တခၤဏံ အပဂစၧိတြာ တခၤဏံ ပမုႆိတြာ

 

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

 

ဣမသၼႎ မူဠႇကာေလ တခၤဏံ အတီတံ ပမုႆိတြာ

တခၤဏံ အပဂစၧိတြာ တခၤဏံ ပမုႆိတြာ

 

အဟံ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

အေဟာ ၀လာဟကႏၲေရ ဥဗ႓မေႏၲာ

မိုးတိမ္ထဲ ၀ဲ (ဆို-ေလးျဖဴ၊ ေရး-လင္းလင္း)

 

အမည္မေဖာ္နိုင္တဲ့ ေသာကမ်ား ဒီအရိႈ္က္ထဲထိ
မင္ေၾကာင္စုတ္ထိုး အပ္နဲ႔ ေပါက္သလို စူးနစ္ျပီး
အဝတ္စုတ္တစ္ခုလို ငါ့အေတြးေတြ စြန္းေပႏြမ္းခဲ့
အရိပ္ေတြ တစ္ခုဆီ ငါ့ရင္ဘတ္ထဲ ထည့္ကာ

ၾကယ္ရင္ျပင္ထက္ မိုးၫႊန္႔မ်ား ငါခုန္လႊားရင္း
ဗ်ာေပြေနတဲ့ ငါ့ရဲ့စိတ္ေတြ လႊတ္ခ်ရင္း
ငယ္ဘ၀ အတိတ္ေတြ လက္ထဲ ငါ အန္ထုတ္ကာ ထားရင္း
တစ္ခုစီ တစ္ခုစီ ငါ့အိမ္မက္ထဲထည့္ကာ..

ငါဟာ မိုးတိမ္ေတြထဲ ဝဲ
ငါဟာ မိုးတိမ္ေတြထဲ ဝဲ
ေလေနတဲ့ အခုခ်ိန္ ခဏ အတိတ္ေမ့့ျပီး

ခဏ ေနာက္ခ်န္ျပီး ခဏ ေမ့ေနျပီး

ငါဟာ မိုးတိမ္ေတြထဲ ဝဲ
ငါဟာ မိုးတိမ္ေတြထဲ ဝဲ

ေလေနတဲ့ အခုခ်ိန္ ခဏ အတိတ္ေမ့့ျပီး

ခဏ ေမ့ေနျပီး ခဏ ေမ့ေနျပီး

ငါဟာ မိုးတိမ္ထဲ ဝဲ…

ၾကယ္ေတြလိုပဲ တေငြ႔ေငြ႔ ကၽြမ္းေလာင္ လိႈက္စားျပီး
စၾကာဝဠာရဲ့ အစြန္းဆံုးတစ္ဖက္ကို ခရီးဆက္ရင္း
အလင္းနွစ္ေတြၾကား ငါ ေမ်ာလြင့္သြားရင္း
ဟင္းလင္းျပင္ၾကီးမွာ ရြက္လႊင့္သြားရင္း

ညၿဂိဳလ္ျပင္ထဲ ငါ အေဝးဆီ အေဝးဆီ ေမ်ာရင္း

မိုးတိမ္ေတြထဲ ဝဲ
မိုးတိမ္ေတြထဲ… ဝဲ
ေလေနတဲ့ အခုခ်ိန္ ခဏ အတိတ္ေမ့ျပီး

ခဏ ေနာက္ခ်န္ျပီး ခဏ ေမ့ေနျပီး
ငါဟာ မိုးတိမ္ေတြထဲ ၀ဲ
ငါဟာ မိုးတိမ္ေတြထဲ ၀ဲ
ေလေနတဲ့ အခုခ်ိန္ ခဏ အတိတ္ေမ့ျပီး

ခဏ ေနာက္ခ်န္ျပီး ခဏ ေမ့ေနျပီး
ငါဟာ မိုးတိမ္ထဲ ဝဲ
အု္ိး….မိုးတိမ္ထဲ ဝဲ

သိမ္းငွက္တို႔ရဲ႕ သဘာဝ (ပါဠိversion)

August 11, 2019

eagle_03

ဆရာဒီဆီက “ေလညင္းကေလး” ကဗ်ာစာအုပ္ လက္ေဆာင္ရခဲ့တယ္။ သူနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ျဖစ္ခဲ့တာက အလွသစ္ျပခန္းမွာ ခင္းက်င္းတဲ့ သူရဲ႕ Eyes of Inner Mind Seriesျပပြဲမွာ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က Equation Seriesမွာ။ အေၾကာင္းညီၫြတ္လို႔ ဆရာ့ဆီက အေရာင္အဆင္း အေတြးအျမင္ အေၾကာင္းအရာ အဆက္အစပ္ေတြ အနည္းငယ္ သိၾကားခြင့္ ရခဲ့တယ္။

Eyes of Inner Mind Seriesရဲ႕ Headlineက “I see. I know. I understand.” အမွတ္တရ ပါဠိဘာသာျပန္မိခဲ့တာက “အဟံ ပႆာမိ၊ အဟံ ဇာနာမိ၊ အဟံ ဗုဇၩာမိ။”

Equation Seriesရဲ႕ Headlineက “Balance + Zero = Law (B + 0 = L)”။ ဒါကို ပါဠိလို “မဇၩတၱံ + သုညတံ = ဓမၼံ” လို႔ ျပန္ဆိုမိခဲ့တယ္။

(ဆရာဒီရဲ႕ ျပပြဲတစ္ခုကို 3xvivr Virtual Reality Productionက မွတ္တမ္းတင္ထား႐ွိတယ္။  ဒီမွာပါ.. https://my.matterport.com/show/?m=PYQPcyeciC2 )

Equationပန္းခ်ီျပပြဲမွွာ သူက ကဗ်ာစာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးရင္ “ေအာင္ပြဲ”ကဗ်ာေလးနဲ႔ Equation Seriesျပပြဲ ဆက္ႏြယ္ပံုကို ႐ွင္းျပခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ ကဗ်ာေတြကို ဖတ္ရင္း ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွာ ခဏ ရပ္မိသြားရင္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ၾကားေယာင္လာမိတယ္။ ခင္ေမာင္တိုးရဲ႕ “ငွက္တို႔ရဲ႕ သဘာ၀”။ ဆရာဒီရဲ ကဗ်ာမူရင္းအတိုင္း စာသားမျပင္ဘဲ ကိုရဲလြင္က သံစဥ္ထည့္ေပးထားတာ။ ထံုးစံအတိိုင္း မဇၩိမလႈိင္းနဲ႔ေပါ့။ ေတးသြားကိို ျပန္လည္ နားဆင္ရင္း ကဗ်ာကို ပါဠိဘာသာျပန္မိခဲ့တာ။ ဆရာဒီရဲ႕ “သိမ္းငွက္တို႔ရဲ႕ သဘာ၀”ပါ။

တ႐ုဏဂ႐ုဠာနံ

ပဘေ၀ါ နာမ

အတီေတ

ဇိဏၰ႐ုကၡာနံ

မတၳကမတၱေတာ

ေဟ႒ံ ၾသပတနေမ၀

 

တဒါ

ခုဒၵပကၡီ ဥတၱသေႏၲာ

အတိိ၀ိရ၀ေႏၲာ

ပေကၡ

ပသာေရေႏၲာ

အာကာေသ

တႆ ဟဒေယာ

တခၤေဏ ၀ိပရိ၀တၱိ ကိရ

မမ ပိတာမေဟာ

တမၺဴလဒ႑ံ ခါေဒေႏၲာ

အဘာသိ

သိမ္းငွက္ပ်ိဳတို႔ရဲ႕

ဘဝအစဆိုတာ

ဟိုး…

သစ္ပင္အိုႀကီးမ်ားရဲ႕

ထိပ္ဖ်ားေလာက္ကေန

ေအာက္ကို ခုန္ခ်လိုက္တာပဲ။

 

အဲဒီအခါမွာ..

ငွက္ငယ္ဟာ ေၾကာက္လန္႔တၾကားနဲ႔

တအားေအာ္ဟစ္ရင္း

အေတာင္မ်ားကို

ျဖန္႔ကားလိုက္ရာ

အာကာသထဲမွာ

သူ႔ရဲ႕ အသည္းႏွလံုးဟာ

ျဖဳန္းဆို ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္လို႔

တို႔အဖိုးက

ကြမ္းတရိုး ဝါးရင္းနဲ႔..

ေျပာျပခဲ့ဖူးတယ္..

(ေမာင္ဒီ၊ ၂၀၁၉၊ ေလညင္းကေလး၊ ဒုတိိယအႀကိမ္၊ ဗဟန္း၊ The Key Collection Press၊ ႏွာ-၄၃)

ပန္ဒိုရာရဲ႕ သံုးဆယ့္တစ္ (ပါဠိversion)

August 1, 2019

ဇီ၀နဲ႔ Sapiensကို ဆက္စပ္ေတြးမိတဲ့အခါ “ပါေဏာတိ ေစတၳ ေဝါဟာရေတာ သေတၱာ, ပရမတၳေတာ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ”လို႔ ပိဋကတ္မွာ ဆုိုထားတာကို သတိရတယ္။ ဇီ၀ိတိေႁႏၵကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ အသက္သြင္းႏိုင္ဖို႔ ေခတ္သစ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ပန္ဒိုရာရဲ႕  သံုးဆယ့္တစ္ပံုအစုအေ၀း ကဗ်ာေတြထဲက ေနာက္ဆံုးတစ္ပုဒ္ပါ။

 

သီတလခုဒၵဇာလာ

စလမာနာ သမၸဇၨလိတာ

ခုဒၵပါဒတလံ ခုဒၵဟတၳတလံ

ကမၼပစၥေယန ဒုလႅဘံ

ဂဗၻာသေယ ပဝါဟိေတ ပႅဝနေတာ

ဧကမုေခန ေရာဒနံ ဟသနံ ဘုၪၨနံ ပိဝနံ

 

/ပန္ဒိုရာ၊ (၂၀၁၉)၊ သံုးဆယ့္တစ္ပံုအစုအေ၀းႏွင့္ ဘလက္ေကာ္ဖီ၊ ရန္ကုန္၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ၊ ႏွာ ၄၁/

ေအးျမမီးေတာက္ငယ္

လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ေတာက္ေလာင္ေန

ေျခဖ၀ါးေပါက္စ လက္ဖ၀ါးေပါက္စ

ကံေကာင္းလို႔ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္သြားတဲ့ ဒုလႅဘ

၀မ္းအိမ္ငယ္ေရေပါေလာ ေမ်ာထြက္လာမွ

ပါးစပ္တစ္လံုးနဲ႔ ငိုရရယ္ရ စားေသာက္ရ။

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံ (ပါဠိversion)

April 17, 2019

love in peace

၁၃၈၁ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန႔မွာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။

ျမင့္မိုးေအာင္ ေရးဖြဲ႕ၿပီီး ေနေနနဲ႔ ခ်န္းခ်န္းတို႔ သီဆိုထားတဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံ”ပါ။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ကမ႓ာျပည္သူျပည္သားအေပါင္း အတြင္းအပ အပူမီးအေပါင္းကို ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံကို နားဆင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းရပါတယ္။

ဒီသီခ်င္းဟာ ပုဂံ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့အခါ ပါဝင္ရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္က အဖြင့္သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ်ိဳးေဆြသန္းရဲ႕ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္နဲ႔အတူ ဒီလင့္ခ္မွာ ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ပါတယ္ >>> https://www.facebook.com/DESIGN.MST/videos/1743865462358875/

ဓာတ္ပံုကိုေတာ့ ေအဒီ ၁၂ရာစု ပုဂံ ေလာကထိပ္ပန္ေစတီ ဗုဒၶ၀င္႐ွစ္ခန္း နံရံပန္းခ်ီမ်ားမွ နာဠာဂီရိဆင္ကို ေအာင္ေတာ္မူခန္းကို ရန္ကုန္ Junction City ႏွလံုးသားထဲက ပုဂံ www.fb.com/MyanmarHeritageBagan/ ျပပြဲမွာ ျပသထားတုန္းက ႐ိုက္ကူူးထားတာေလးပါ။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းမုျဒာဟာ ေလာကကို ၿငိမ္းေအးေစေၾကာင္း အမွတ္အသားေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႔ပါ။

ေနေနနဲ႔ ခ်န္းခ်န္းတို႔ သီဆိုထားတဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံ”ပါ။

 

သကုဏသု၀ါ ကူဇယႏၲာ

နာနာ၀ဏၰမာလာ သုဂႏၶာ

အဘိန၀ပုဗၺေဏွ သြာဂေတ

 

အမွာကံ ဟဒေယသု

သုပိနာ ဇီ၀ႏၲာ ပဗုဇၩႏၲာ

ေလာကေသာတံ မာေပဟိ

 

သႏၲိဒိ၀သာ

ဧကေတာ မယံ မာေပမ

အႏုဂစၧ

 

၀ါေတ ပကၡႏၵႏၲံ ၀ါယႏၲံ ဂီတံ

ဟဒေယ သုတံ ဂီတံ

(သႏၲိဂီတံ)

 

ပရိပုဏၰာနႏၵာဘိရတိိ

သုဏ သႏၲိိဂီတံ

 

သူရိယာေလာကေတာ အတိိပေဇၨာတာ

အေနက၀ိဟာရေပါကၡရဏိေစတိယာ

သမုပၸႏၷံ ဣဒံ သာသနံ

 

သဒါစာရာ အႏုသုခုမာ

သိရိေသာဘဂၢါ

ပတိ႒ာ သဒါ

 

သႏၲိဒိ၀သာ

ဧကေတာ မယံ မာေပမ

အႏုဂစၧ

 

၀ါေတ ပကၡႏၵႏၲံ ၀ါယႏၲံ ဂီတံ

ဟဒေယ သုတံ ဂီတံ

(သႏၲိဂီတံ)

 

ပရိပုဏၰာနႏၵာဘိရတိိ

သုဏ သႏၲိိဂီတံ

 

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံ (ဆို – ေနေန၊ ခ်န္းခ်န္း)

ငွက္ေက်းတိို႔က သီခ်င္းဆို

ပန္းေရာင္စံုေတြ ေမႊးကာ

မနက္ခင္းသစ္ကို ႀကိဳတဲ့အခါ

 

တို႔ႏွလံုးသားမ်ားထဲမွာ

အိပ္မက္ေတြ ႐ွင္သန္ႏိုးလာ

ကမ႓ာႀကီးနားကို ဖန္ဆင္းပါ

 

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေန႔မ်ား

အတူ တို႔ဖန္ဆင္းမယ္

လိုက္ခဲ့ပါ

 

ေလမွာ ပ်ံ၀ဲလြင့္ေန ေတးသံ

ႏွလံုးသားထဲ ၾကားေနတဲ့ ေတးသံ

(ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေတးသံ)

 

ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးျခင္းေတြ ျပည့္လွ်ံ

နားစြင့္လိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံ

 

ေနမင္းအလင္းထက္ ၀င္း၀ါ

ေက်ာင္းကန္ေစတီမ်ားစြာ

ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီ ဒီသာသနာ

 

ယဥ္ေက်းမႈ အႏုလက္ရာ

ခံ့ထည္ဂႏၴ၀င္ေျမာက္စြာ

တည္တံ့သြားမယ္ ထာ၀ရပါ

 

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေန႔မ်ား

အတူ တို႔ဖန္ဆင္းမယ္

လိုက္ခဲ့ပါ

 

ေလမွာ ပ်ံ၀ဲလြင့္ေန ေတးသံ

ႏွလံုးသားထဲ ၾကားေနတဲ့ ေတးသံ

(ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေတးသံ)

 

ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးျခင္းေတြ ျပည့္လွ်ံ

နားစြင့္လိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတးသံ

ေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ႐ွိန္းဆာယာ (ပါဠိversion)

April 14, 2019

zawgyi

မန္းေ႐ႊျပည္ရဲ႕ သႀကၤန္အခါဟာ မဂၤလာ႐ွိစြာနဲ႔ ကဗ်ာဆန္ေနပါတယ္္။ မန္းေတာင္ရိပ္ခိုရင္း ဒီသႀကၤန္တြင္းမွာ သတိတရ ကဗ်ာတစ္စံုကို ခံစားမိေနတာ။ အလြတ္ရတဲ႔ ကဗ်ာေတြထဲမွွာ ဒီကဗ်ာ တစ္စံုလည္း ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာကို ပါဠိဘာသာျပန္ဖို႔ စိတ္ကူးေနတာလည္း ႏွစ္အေတာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ခုမွွပဲ အေၾကာင္းညီၫြတ္ေတာ့တယ္။ ဧၿပီလမွ ေမြးဖြားခဲ့သူ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီ အမွတ္တရပါ။

ဒီကဗ်ာ ပါဠိဘာသာျပန္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဓာတ္ပံုမွာေတာ့ မန္းေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ က်ံဳးနံေဘး ၂၀၁၉ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ အလွဆင္ထားတဲ့ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေတြထဲက ေဇာ္ဂ်ီပ်ံေလးကို သႀကၤန္အက် ေနအတက္မွာ ႐ိုက္ထားတာပါ။ မန္းေ႐ႊျပည္ရဲ႕ သႀကၤန္အခါဟာ မဂၤလာ႐ွိစြာနဲ႔ ကဗ်ာဆန္ေနပါတယ္္။

ပၪၥလိကာနစၥကလာယံ

ေဇာဂီ စ ယ႒ိ

လဃၤဟနံ ပကၡႏၵနံ

တႆ ပကာရံ ေသာဟံ ပႆံ

ကိလမိေတာ ၀တ

 

သိဒၶိဆာယာ မဟာႏုဘာ၀ါ

တိေရာဘာ၀ူပဂမနိဒၶိ

သိဒၶိိဆာယာယ ေသာဟံ ဘီေတာ

စိတၱ၀ိဂေမာ အေဟာ

 

သိဒၶိဆာယာ အတိမဟာ

ယဒါ တိေရာဘာ၀ူပဂမနံ စိတၱ၀ိဂေမာ

ဆာယိေကာ ဒုဗၺေစၥာ

ပဂေဗ႓ာ သဒါ

 

ေလာဘမာေနဟိ ယုေတၱာ

ဟႎသေကာ နိစၥံ

အနိစၥံ တံ သမၸဇာနံ

သတိေကာ႒ကႆ ဒဠႇီကရေဏန

စိတၱ၀ိဂေမာ ၀ိပႆိတြာ ဂဟိေတာ ဘေ၀

ကလႅံ ႏူန ၀ီမံသနံ။

ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ႐ွိန္းဆာယာ

+++

႐ုပ္ေသးစင္ေပၚ

ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ေတာင္ေဝွး

အခုန္အပ်ံႏွင့္

သူ႔ဟန္ကို သည္ေဖၾကည့္

ေမာမိသည္ေလး

 

႐ွိန္းဆာယာ ပိုေမာက္

ကိုယ္ေပ်ာက္သည့္ တန္ခိုး

႐ွိန္းဆာယာ သည္ေဖေၾကာက္

စိတ္ေပ်ာက္မွာ စိုး

 

စမ္းၾကည့္ဖို႔ပဲ

+++

႐ွိန္းဆာယာ ပိုေမာက္

ကိုယ္ေပ်ာက္၍ စိတ္ေပ်ာက္လွ်င္

ဆာယာ႐ွင္ ထင္ရာစိုင္း

႐ိုင္းပ် အစဥ္

 

ေလာဘႏွင့္ မာနယွဥ္

ဗိုလ္က်ခ်င္ အျမဲ

အနိစၥာ ထိုအသိ

သတိခံ ခိုင္သေလာက္ျဖင့္

ေပ်ာက္စိတ္ကို ႐ွာလွ်င္ မိပါလိမ့္

စမ္းၾကည့္ဖို႔ပဲ။

နတၳိ = ၀.၁+

April 8, 2019

0.1+_cover

အကၡရာမဲ့ ေ၀ဒနာရယ္
ေ၀ါဟာရလြန္ ဂီတရယ္
အျပင္းစား အလကၤာရယ္
အမိုက္စား အႏုသုခုမရယ္

သဒၵနဲ႔ ဂီတၾကားက အလကၤာကို ေတြ႕ထိဖို႔ရာ
အကၡရာေတြ ေ၀ါဟာရေတြကို ဥေပကၡာျပဳခဲ့ၿပီ…။
ရင္ခုန္ေနတဲ့ နားတစ္စံုရယ္
ရင္ဘတ္ျခင္းနီးတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းတစ္စံုရယ္ကို
သံေယာဇဥ္တြယ္ခဲ့ၿပီ…။

View this document on Scribd

 

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား

နတၳိ = ၀.၁

နတၳိ = ၀.၄၅

နတၳိ = ၀.၉

နတၳိ = ၁၀

နတၳိ = ၁၈၀

နတၳိ = ၁၁၅၀၀

နတၳိ = ၄၀

နတၳိ = ၁၅၀၀

The Joke (ပါဠိversion)

March 31, 2019

နတၳိblog ၁၂ႏွစ္ျပည့္လို႔ blogဘက္ကို လွည့္ၾကည့္ခ်ိန္မွာ blogဟာ ဖုန္တက္ေနပါၿပီ။ တခ်ိန္တခါက ဘေလာ့ရပ္ဝန္းေလးကိုေတာ့ လြမ္းလြမ္းလ်လ်႐ွိေနဆဲပါ။ အမွတ္တရအေနနဲ႔ ထံုးစံအတိုင္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ဒီသီခ်င္းကို လက္တို႔ေပးတဲ့သူကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ Brandi Carlileရဲ႕ The Jokeပါ။

 

နႏု ဒါရက ကမၸံ ေ၀ဒယမာေနာ.သိ

တ၀ ၀ိေ၀ကသေဒၵန နိေဒၵါသာကာေရန စ

ေန၀ အႏုဇာနာသိ ေတသံ တ၀ ပါေမာဇၨံ ေစာေရတံု

အထ တ၀ သုခုမနယာ၊ ဌေပတံု ေတသံ စ႑ပ၀တၱိေတာ

ေတ သေကၠာႏၲိ မလပါေဒန ပဟရိတံု တ၀ မုေခ

နိႏၵိတံု တု၀ံ၊ အထ ဘာသိတံု တ၀ ၾသကာေသာ

မဇၩိေမ၊ ယဒါ ေတ ဇိဂုစၧႏၲိ ေယနာကာေရန တြံ ေဇာေတသိ

ပႆာမဟံ တု၀ံ အာကၯယမာနံ တ၀ အေဓာကၪၥဳကံ

အာရမ႓ႏၲံ နိဂူဟိတံု တႆ အႏၲေရ၊ အထ နိဂူဟိတံု၊ ယတၱေကန တံ ဟႎသတိ

 

အႏုဇာန ေတသံ ဟသိတံု ယဒါ ေတ သေကၠာႏၲိ

အႏုဇာန ေတသံ ကႏၲိတံု၊ အႏုဇာန ေတသံ အာကိရိတံု ၀ါတမွိ

အဟံ ဂတပုေဗၺာ စလစိေၾတသု၊ အဟံ ဒိ႒ပုေဗၺာ ေယန တံ နိ႒ိတံ

အထ ပရိဟာေသာ ေတသု

 

နႏု ဒါရိေက တြံ ၀ိသာဒိတာ.သိ

အယံ တ၀ ဘာတုေနာ ေလာေကာ ယာ၀ ဒီဃတရာ သမယာ

မယံ နေစၥယ်ာမ ယေကၡန နဒိယံ

ေသာတံ ၀ိကၡမ႓ိတံု

ေ၀ါဟရ တံ သုပိနႆ ဇီ၀နံ၊ ေ၀ါဟရ တံ ပဟာေရာ ေသာပါနႆ ပါေဒန

ေတ အာဂစၧတိ မလပါေဒန ပဟရိတံု တ၀ မုေခ

ေ၀ါဟရိတံု တု၀ံ မႏၵံ အထာပရံ ဌာနာစာေ၀တံု တု၀ံ

ဟရိတြာန တ၀ ေပါတကံ တ၀ ပိေ႒ ကႏၲာေရ

ပႆာမဟံ တဝ အကၡီနိ တ၀ ေကသာနံ ပေစၧ

အထ တြံ မေည ကိလမိတာ။ တထာပိ တြံ န မေည ဘီတာ

 

 

အႏုဇာန ေတသံ ဟသိတံု ယဒါ ေတ သေကၠာႏၲိ

အႏုဇာန ေတသံ ကႏၲိတံု၊ အႏုဇာန ေတသံ အာကိရိတံု ၀ါတမွိ

အဟံ ဂတပုေဗၺာ စလစိေၾတသု၊ အဟံ ဒိ႒ပုေဗၺာ ေယန တံ နိ႒ိတံ

အထ ပရိဟာေသာ ေတသု

 

အႏုဇာန ေတသံ ဟသိတံု ယဒါ ေတ သေကၠာႏၲိ

အႏုဇာန ေတသံ ကႏၲိတံု၊ အႏုဇာန ေတသံ အာကိရိတံု ၀ါတမွိ

အဟံ ဂတပုေဗၺာ စလစိေၾတသု၊ အဟံ ဒိ႒ပုေဗၺာ ေယန တံ နိ႒ိတံ

အထ ပရိဟာေသာ ေတသု

Brandi Carlile – The Joke

You’re feeling nervous, aren’t you, boy?
With your quiet voice and impeccable style
Don’t ever let them steal your joy
And your gentle ways, to keep ’em from running wild
They can kick dirt in your face
Dress you down, and tell you that your place
Is in the middle, when they hate the way you shine
I see you tugging on your shirt
Trying to hide inside of it and hide how much it hurts

 

Let ’em laugh while they can
Let ’em spin, let ’em scatter in the wind
I have been to the movies, I’ve seen how it ends
And the joke’s on them

 

You get discouraged, don’t you, girl?
It’s your brother’s world for a while longer
We gotta dance with the devil on a river
To beat the stream
Call it living the dream, call it kicking the ladder
They come to kick dirt in your face
To call you weak and then displace you
After carrying your baby on your back across the desert
I saw your eyes behind your hair
And you’re looking tired, but you don’t look scared

 

Let ’em laugh while they can
Let ’em spin, let ’em scatter in the wind
I have been to the movies, I’ve seen how it ends
And the joke’s on them

 

Let ’em laugh while they can
Let ’em spin, let ’em scatter in the wind
I have been to the movies, I’ve seen how it ends
And the joke’s on them

Shallow (ပါဠိ version)

January 7, 2019

shallow

ဒီေန႔ မနက္ေစာေစာ Golden Globe 2019ပြဲမွာ original songဆုရတဲ့ Lady Gagaနဲ႔ Bradley Cooperတိို႔ရဲ႕ ႐ုပ္႐ွင္ေတးတစ္ပုဒ္ပါ။ A Star Is Born႐ုပ္႐ွင္ကိုေတာ့ မၾကည့္ျဖစ္ေသးေပမယ့္ သီခ်င္းကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ခံစားမိတယ္။ ႀကံဳႀကိဳက္ေတာ့လည္း ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ထပ္တလဲလဲ နားဆင္ရင္းနဲ႔ ဘာသာျပန္တယ္။ အတိမ္အနက္ရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို သိဖို႔ ခက္တယ္။ သက္ဝင္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ Lady Gagaနဲ႔ Bradley Cooperတိို႔ရဲ႕ Shallowပါ…

ဝဒ ေမ ယံကိၪၥိ၊ ဒါရိေက

ပေမာဒသိ ႏု တြံ ဣမသၼႎ အဇၨတနေလာေက

ဥဒါဟု ဣစၧသိ ႏု တြံ အတိေရကံ

တတၳ ႏု တဒညတရံ၊ ယံ တြံ ဂေဝသသိ

 

အဟံ ပတေႏၲာ

သေဗၺသု သုႏၵရကာေလသု အဟံ ပႆာမိ အတၱနာ

အေပကၡမာေနာ အညထာဘာဝံ

အထ အသုႏၵရကာေလသု အဟံ ဘာယာမိ အတၱနာ

 

ဝဒ ေမ ယံကိၪၥိ ဒါရေက

ကိလမသိ နႏု တြံ ဝါယမေႏၲာ တုစၧံ ပူေရတံု

ဥဒါဟု ဣစၧသိ ႏု တြံ အတိေရကံ

ဒုကၠရံ နႏု ဌပိတံု အတိတိဗၺံ

 

အဟံ ပတေႏၲာ

သေဗၺသု သုႏၵရကာေလသု အဟံ ပႆာမိ အတၱနာ

အေပကၡမာေနာ အညထာဘာဝံ

အထ အသုႏၵရကာေလသု အဟံ ဘာယာမိ အတၱနာ

 

အဟံ အေပမိ ဂမ႓ီရံ အႏၲံ၊ အဘိပႆ ယဒါဟံ ၾသဂါဟာမိ

နာဟံ သမာဂစၧိႆာမိ ထလံ

ဘိဇၨ တေလန၊ ယတၳ ေတ န သေကၠာႏၲိ အေမွ ဟႎသိတံု

ဣဓ မယံ ဥတၱာနေတာ ဒူရာ

 

ဥတၱာနမွိ၊ ဥတၱာနံ

ဥတၱာနမွိ၊ ဥတၱာနံ

ဥတၱာနမွိ၊ ဥတၱာနံ

ဣဓ မယံ ဥတၱာနေတာ ဒူရာ

 

အေဟာ…

ဟေရ…

အဟံ အေပမိ ဂမ႓ီရံ အႏၲံ၊ အဘိပႆ ယဒါဟံ ၾသဂါဟာမိ

နာဟံ သမာဂစၧိႆာမိ ထလံ

ဘိဇၨ တေလန၊ ယတၳ ေတ န သေကၠာႏၲိ အေမွ ဟႎသိတံု

ဣဓ မယံ ဥတၱာနေတာ ဒူရာ

 

ဥတၱာနမွိ၊ ဥတၱာနံ

ဥတၱာနမွိ၊ ဥတၱာနံ

ဥတၱာနမွိ၊ ဥတၱာနံ

ဣဓ မယံ ဥတၱာနေတာ ဒူရာ

Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Tell me somethin’, girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

 

I’m falling
In all the good times I find myself
Longin’ for change
And in the bad times I fear myself

 

Tell me something, boy
Aren’t you tired tryin’ to fill that void?
Or do you need more?
Ain’t it hard keeping it so hardcore?

 

I’m falling
In all the good times I find myself
Longing for change
And in the bad times I fear myself

 

I’m off the deep end, watch as I dive in
I’ll never meet the ground
Crash through the surface, where they can’t hurt us
We’re far from the shallow now

 

In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
We’re far from the shallow now

 

Oh, oh, oh, oh
Whoah!

I’m off the deep end, watch as I dive in
I’ll never meet the ground
Crash through the surface, where they can’t hurt us
We’re far from the shallow now

 

In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
We’re far from the shallow now

Songwriters: Andrew Wyatt / Anthony Rossomando / Mark Ronson / Stefani Germanotta

Lyrics: Online

Killing Me Softly with His Song (ပါဠိverison)

December 30, 2018

softly

အလကၤာေျမာက္တဲ့ ဂီတေတြကို ဒီလိုပဲ ခံစားရတာပါပဲ။ အေဟာင္းျဖစ္ျဖစ္ အသစ္ျဖစ္ျဖစ္ မေဟာင္းမသစ္ျဖစ္ျဖစ္ ဘဝရယ္ ရသရယ္ ဇီဝရယ္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဂီတေတြဟာ “အေသစနက” ျဖည့္စြက္စရာမ႐ွိ ၿပီးျပည့္စံုေနတာပါပဲ။ ဒီေန႔ေတာ့ အမွတ္တရ ေတးေရးဆရာ Norman Gimbeleနဲ႔ Charles Foxတို႔ ေရးစပ္ၿပီး Roberta Flankသီဆိုထားတဲ့ Grammy Winning သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ Killing me softly with his songပါ။

ဝါေဒေႏၲာ ေမ ေဝဒနံ တႆ အဂၤုလီဟိ

ဂါယေႏၲာ ေမ ဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

ဝဒေႏၲာ ေမ သဗၺဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

 

အဟံ အေႆာသႎ ေသာ အဂါယိ သုႏၵရဂီတံ၊ အဟံ အေႆာသႎ ေသာ ဝိလာသသမဂႌ

အထ တသၼာ အဟံ ဂေတာ တံ ပႆိတံု၊ ေသာတံု မုဟုတၱံ

အထ တတၳ ေသာ၊ အယံ တ႐ုေဏာ ဒါရေကာ၊ အဘူတပုေဗၺာ ေမ စကၡဴသု

 

ဝါေဒေႏၲာ ေမ ေဝဒနံ တႆ အဂၤုလီဟိ

ဂါယေႏၲာ ေမ ဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

ဝဒေႏၲာ ေမ သဗၺဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

 

အဟံ ဖု႒ာ ဥေဗၺဂါ ပရိဠာေဟန၊ ဘီ႐ုကာ ပရိေသန

အဟံ ဖု႒ာ ေသာ ဥပလေဘယ် ေမ ပဏၰံ၊ အထ ပါေဌယ် ဧေကကံ သေဃာေသန

မယာ ပတၳိတံ ေသာ နိေ႒ယ်၊ တထာပိ ေသာ အႏုပဝေတၱယ်

 

ဝါေဒေႏၲာ ေမ ေဝဒနံ တႆ အဂၤုလီဟိ

ဂါယေႏၲာ ေမ ဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

ဝဒေႏၲာ ေမ သဗၺဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

 

ေသာ အဂါယိ ဝိယ ေတန ဉာတာ အဟံ

ေမ သဗၺကဏွေခဒါသု

အထ ေတန ၾသေလာကိတံ မယိ တတၳာဟံ နတၳိ ဝိယ

အထ ေသာ အႏုပဝေတၱသိ ဂါယနံ

ဂါယေႏၲာ ပသႏၷံ ဒဠႇံ

 

ဝါေဒေႏၲာ ေမ ေဝဒနံ တႆ အဂၤုလီဟိ

ဂါယေႏၲာ ေမ ဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒကံ တႆ ဂီေတန

မာေရေႏၲာ မံ မုဒကံ တႆ ဂီေတန

ဝဒေႏၲာ ေမ သဗၺဇီဝံ တႆ ေဝါဟာေရဟိ

မာေရေႏၲာ မံ မုဒုကံ တႆ ဂီေတန

“Killing me softly with his song”

By Roberta Flank

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

 

I heard he sang a good song, I heard he had a style
And so I came to see him, to listen for a while
And there he was, this young boy, a stranger to my eyes

 

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

 

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd
I felt he’d found my letters and read each one out loud
I prayed that he would finish, but he just kept right on

 

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

 

He sang as if he knew me

In all my dark despair

And then he looked right through me as if I wasn’t there

And he just kept on singing

Singing clear and strong

 

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly, with his words

Songwriters: Norman Gimbel / Charles Fox

Lyrics: Online


%d bloggers like this: