ပန်ဒိုရာရဲ့ အမဲလိုက်ခန်း (ပါဠိversion)

October 14, 2021

အမဲလိုက်ခန်း
ပန်ဒိုရာ
ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

📚 ပန်ဒိုရာ။ ၂၀၁၉။ ခရုပစ်လောင်ချာ။ ရန်ကုန်။ နှစ်ကာလများစာပေ။ နှာ ၄၈။

You raise me up (ပါဠိversion)

October 5, 2021

You raise me up
Josh Groban
ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

Songwriters: Rolf Lovland / Brendan Joseph Graham
You Raise Me Up lyrics © Universal Music Publishing Ab, Peermusic Musikverlag G.m.b.h., Peermusic, Peermusic (uk) Ltd

.

Bruce Springsteen’s The Rising (ပါဠိversion)

September 12, 2021

The Rising
Bruce Springsteen
ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

Lyrics:
© Bruce Springsteen (ASCAP)
© 2007 Sony BMG Music Entertainment, Inc.

.

အရေးကြီးပြီ (ပါဠိversion)

September 8, 2021

အရေးကြီးပြီ

ရေး – ထူးအိမ်သင် ။ ဆို – မွန်းအောင်

ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

.

မောင်ချောနွယ်ရဲ့ တန်ဖိုး (ပါဠိversion)

September 6, 2021

တန်ဖိုး

မောင်ချောနွယ်

ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး (ပါဠိversion)

August 14, 2021

ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး
ထူးအိမ်သင်
ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

အောင်ချိမ့်ရဲ့ လေလွင့်ငှက်ခြေရာ (ပါဠိversion)

August 10, 2021

လေလွင့်ငှက်ခြေရာ

အောင်ချိမ့်

ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

မင်းကိုနိုင်ရဲ့ ကြယ်စင် (ပါဠိversion)

August 4, 2021

ကြယ်စင်
မင်းကိုနိုင်
ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

.

H.E.R.’s I Can’t Breathe (ပါဠိversion)

July 18, 2021

I Can’t Breathe
H.E.R.
ပါဠိဘာသာပြန် – နတ္ထိ

Songwriters: Dernst Emile Ii / Tiara Nicole Thomas / Gabriella Wilson
I Can’t Breathe lyrics © Tiara Thomas Music, Songs Of Universal Inc.

.

နတ္ထိ = 2021

April 8, 2021

ငြိမ်းချမ်းရေးရယ်
တရားမျှတရေးရယ်
လွတ်လပ်ရေးရယ်
ရယူနိုင်ဖို့
ညီညွတ်
ခိုင်မာ
စွန့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ အတူ
ရုန်းကန်မယ်။
ဒါဟာ… တော်လှန်ရေး။

နတ္ထိ
၂၀၂၁ ဧပြီ

.

နတ္ထိ Ebook Series ၁၁အုပ်မြောက်

မြန်မာကဗျာ ၉-ပုဒ် ပါဠိဘာသာပြန် စုစည်းမှု

View this document on Scribd

အဟောင်းအမြင်းများ

နတ္ထိ = 007

နတ္ထိ = ၀.၁+

နတ္ထိ = ၀.၁

နတ္ထိ = ၀.၄၅

နတ္ထိ = ၀.၉

နတ္ထိ = ၁၀

နတ္ထိ = ၁၈၀

နတ္ထိ = ၁၁၅၀၀

နတ္ထိ = ၄၀

နတ္ထိ = ၁၅၀၀


%d bloggers like this: