Archive for the ‘အမွတ္တရ’ Category

OneRepublic’s Truth To Power (ပါဠိversion)

April 29, 2018

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”မွတ္တမ္း႐ုပ္႐ွင္ကားထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ပါ။ Climate Changeနဲ႔ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္တို႔ရဲ႕သက္ေရာက္မႈေတြကို နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း OneRepublic Bandက Ryan Tedder သီဆိုထားၿပီး သူနဲ႔ T Bone Burnettတို႔ ေရးစပ္ထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းကို ဘာသာျပန္ျဖစ္သြားတာ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေျမကမ႓ာရဲ႕ ဆိုညည္းသံေတြကို နားဆင္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ OneRepublicရဲ႕ Truth To Powerပါ။

 

အဟံ  သမေတၳာ တု၀ံ ဘာသိတံု အဟံ ဘဂၤုေရာ

အဟံ သမေတၳာ တုဝံ ဘာသိတံု အဟံ ဒုဗၺေလာ

အဟံ သမေတၳာ တဝ လိခိတံု ဧကံ ပဏၰံ

တံ တုဝံ ဘာသိတံု၊ ယံ ဝါ တံ ဝါ တြံ ဣစၧသိ၊

အဟံ ပႆႎ ေဝလာနိ ပရိဝတၱႏၲိ ေဟာရာေယာ

ေဟာရာေယာ ပရိဝတၱႏၲိ ဝႆာနိ

အထာဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ပႆိတံု၊ ေယနာဟံ ပႆာမိ တုဝံ

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ေဝေဒတံု၊ ေယနာဟံ ေဝေဒမိ တုဝံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

 

ေဝလာနိ ပရိဝတၱႏၲိ ေဟာရာေယာ

ေဟာရာေယာ ပရိဝတၱႏၲိ ဝႆာနိ

အထာဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

အဟံ သမေတၳာ တုဝံ ဝဒိတံု အဟံ ထာဝေရာ

တထာပိ အဟံ ဇာနာမိ တြံ ပႆႆိ အာေလာကံ

အဟံ သမေတၳာ တုဝံ ဝဒိတံု အဟံ သဟိတာ သေဗၺသံ

တထာပိ တံ မုသာ

ရေဇာ ေနဝ ပရိဝတၱတိ ပုပၹာနိ

အာကာသာ န အႏၲရဓာယႏၲိ

တထာပိ အဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

အေဟာ၊ သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ပႆိတံု၊ ေယနာဟံ ပႆာမိ တုဝံ

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ေဝေဒတံု၊ ေယနာဟံ ေဝေဒမိ တုဝံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

သေဒၶါ ႏူန တြံ (သေဒၶါ)

 

ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု (ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု)

အဟံ အဝဒႎ ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု (ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု)

အဟံ အဝဒႎ ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု (ဒုကၠရံ အႏုပၸဝတၱိတံု)

 

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ပႆိတံု၊ ေယနာဟံ ပႆာမိ တုဝံ

သေစ တြံ သမေတၳာ မံ ေဝေဒတံု၊ ေယနာဟံ ေဝေဒမိ တုဝံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ႏူန တြံ

သေဒၶါ ေဟာဟိ

သေဒၶါ ေဟာဟိ

 သေဒၶါ ႏူန တြံ

 

ေဝလာနိ ပရိဝတၱႏၲိ ေဟာရာေယာ

ေဟာရာေယာ ပရိဝတၱႏၲိ ဝႆာနိ

အထာဟံ ပႆႎ သစၥံ ပရိဝတၱတိ ဗလံ

 

 Truth To Power (OneRepublic)

I could tell you I was fragile
I could tell you I was weak
I could write you out a letter
To tell you anything you need
I’ve seen minutes turn to hours
Hours turn to years
And I’ve seen truth turn to power

If you could see me the way I see you
If you could feel me the way I feel you
You’d be a believer
You’d be a believer

Minutes turn to hours
Hours turn to years
And I’ve seen truth turn to power

I could tell you I was ageless
But I know you see the light
I could tell you I’m immune to everything
But that’s a lie
Dust don’t turn to flowers
Skies don’t disappear
But I’ve seen truth to power

Oh, if you could see me the way I see you
If you could feel me the way I feel you
You’d be a believer (believer)
You’d be a believer (believer)
You’d be a believer (believer)
You’d be a believer (believer)

It’s hard to keep going on (hard to keep going on)
I said it’s hard to keep going on (hard to keep going on)
I said it’s hard to keep going on (hard to keep going on)

If you could see me the way I see you
If you could feel me the way I feel you
You’d be a believer
You’d be a believer
You’d be a believer
Be a believer
Be a believer (believer)
You’d be (be a believer)

Minutes turn to hours
Hours turn to years
And I’ve seen truth turn to power

Advertisements

နတၳိ+၀.၁

April 8, 2018

ဂါထာနဲ႔ ဂီတ
၁၁ရာစုနဲ႔ ၂၁ရာစု
အဆက္အႏြယ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔
သရပါတံခါးမွ ဝင္မိခဲ့တာ
ၾကဳံရၾကားရတာက
ရာဇကုမာရပါဠိေက်ာက္စာရယ္
ပထမနိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းရယ္
ပါဠိဘာသာျပန္ရယ္

#bagan #myanmar #worldheritage

View this document on Scribd

Download from Google Drive, click here.

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား

နတၳိ + ၀.၄၅

နတၳိ + ၀.၉

နတၳိ + ၁၀

နတၳိ + ၁၈၀

နတၳိ + ၁၁၅၀၀

နတၳိ + ၄၀

နတၳိ + ၁၅၀၀

မဒီရဲ႕ ဒ႑ာရီ (ပါဠိversion)

March 31, 2018

နတၳိblog ၁၁ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ

လံုးႀကီး မတင္ဘဲ ဆန္ခတ္လို႔ မရဘူးဆိုပဲ။ က ကာ ကိ ကီ ခ ခါ ခိ ခီ…။ သင္ပုန္းႀကီးဒႆနေတြထဲက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ။ အဆန္ေခ်ာင္တတ္တဲ့ ေလာကသဘာဝကို နားမလည္တာဟာ homeworkလုပ္ဖုိ႔ ေမ့ေနလို႔ျဖစ္မွာပါ။

အညာေႏြ မပူ႔တပူအခ်ိန္ေလးမွွာ အိမ္စာေတြ လုပ္ရင္းနဲ႔ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ဒ႑ာရီတဲ့။ ဇဏ္ခီ ေရးဖြဲ႕ၿပီး မဒီ သီဆိုထားတာပါ။ (https://web.facebook.com/centralbase.myanmar/videos/1903220976602514/)

အာေလာကာတၳဂၤတမေတၱ

တာရကာ ဥဂၢတာ

ယာဝ ေလာေကာ အႏၶကာေရန ဩနေဒၶါ

တာရကာေလာေကဟိ ဩသိတၱကာေလ

ေလာေကာ ပုန ဧကကၡတၱံဳ ဇီဝံ ပစၥာဂေတာ

 

ေမ ခုဒၵဝိဉာဏံ ေရာဒိတံ ကႏၵိတံ

ဩဘာေသာ ဝိယ အနၶကာရံ ဝိေနာဒယံ

ဝေဏ ဝိေသာဓယံ တြံ

ေမ ခုဒၵဝိညာဏံ ဧကကၡတၱံဳ ဇီဝံ ပစၥာဂတံ

 

တဝ ဝိသိ႒ံ အကၡိယုဂလံ

အတီတဘေဝ ႏု ေခါ သႏၷိဝါေသာ

ဒူရေတာ ဃ႑ာဘိဃတသေဒၵါ

ေဒဝ႒ာနေတာ ႏု ေခါ ပေကၠာသနာ

 

ပုရတၳိမာနံ ပဗၺတာနံ ပစၦေတာ

သဥၨာေလာေကန အ႐ုေဏန အာကာေသာ

ခုဒၵတာရာကာနံ နိဒၵါကာေလ

သကုဏာ နိကူဇမာနာ ပကၡႏၱာ ပေမာဒမာနာ

 

တဝ ဝလာဟကံ ဝါတမွိ ဥပႅဝႏၱံ ပကၡႏၱံ

အဇီဝကာ ပထဝီ ပဗုဒၶါ စာလိတာ

နိဇၥ်ရာနံ ဥပရိ ဣႏၵဓႏု ဝိယ

အမွာကံ ဒိဝေသသု ဌိတာ ေသာဘာ

 

ပစၦိမဒိသာယ အတၳဂၤတသူရိယႆ သု႐ူပတာ

တဝ ဥရႏၱေရ နိဝုေ႒ာ ဩေလာေကေႏၱာ

သုဝဏၰရံသီဟိ ဩသိတၱကာေလ

ေလာေကာ ပုန ဧကကၡတၱံဳ ဇီဝံ ပစၥာဂေတာ

 

နကၡတၱသမူေဟာ အာကာေသ

သူရိယစႏၵိမတာရကာဟိ သႏၷိပါတာ

ဒူရေတာ ဃ႑ာဘိဃတသေဒၵါ

ပုရတၳိမေဒဝတာ ပေမာဒိတာ

ဒ႑ာရီ (ဆို – မဒီ။ ေရး – ဇဏ္ခီ)

+++

အလင္းေပ်ာက္ခ်ိန္အမီွ

ၾကယ္ေလးမ်ား ထြက္လာကာ

ေလာကကို အေမွာင္ထုဖုံးမသြားခင္မွာ

ၾကယ္အလင္းေတြ ျဖန္းပက္တဲ့အခါ

ေလာကဟာ တစ္ဖန္ ျပန္ၿပီးတစ္ေခါက္ အသက္ဝင္သြား

 

ငါ့ရဲ႕ဝိညာဥ္ငယ္ ငိုေၾကြးလို႔ ရိႈက္ခ်ိန္မွာ

အလင္းတစ္ခုလို အေမွာင္ကို ခြင္းေရာက္လာကာ

ဒဏ္ရာမ်ားကို မင္းေဆးေႀကာကာ

ငါ့ရဲ႕ဝိညာဥ္ငယ္ ျပန္ၿပီးတစ္ေခါက္ အသက္ဝင္သြား

 

ထူးဆန္းတဲ့/စူးရွတဲ့  မင္းမ်က္ဝန္းတစ္စံု

အတိတ္ဘဝမွာ ဆံုခဲ့ဖူးသလား

အေဝးကလာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

ေရွးဘုရားေက်ာင္းက ေခၚသံလား

 

အေရွ႕ရပ္မွာေနတဲ့ ေတာင္တန္းမ်ား ေနာက္ဆီက

အလင္းပ်ိဳးလာတဲ့ အရုဏ္ဦး ေကာင္းကင္ရယ္

ၾကယ္ေလးေတြ ေမွးစက္တဲ့အခါ

ေတးငွက္ေတြ ဆံုျမည္ ပ်ံဝဲလို႔ ျမဴးေပ်ာ္ၾက

 

မင္းရဲ႕မိုးတိမ္ ေလထဲ ေမ်ာလြင့္ပ်ံသန္း

အသက္မဲ့တဲ့ ကမ႓ာေျမ ႏိုးထလႈပ္ရွား

ေရတံခြန္မ်ားအေပၚ သက္တန္႔တစ္ခုအလား

တို႔ရဲ႕ေန႔ေတြထဲ ရိွတဲ့ အလွတရား

 

အေနာက္အရပ္မွာ ဝင္တဲ့ ေနမင္းႀကီးရဲ႕အလွ

မင္းရဲ႕ရင္ခြင္မွာ ခိုလံႈရင္း ေငးေနခိုက္

ေရႊေရာင္အလင္းေတြ ျဖန္းပက္တဲ့အခါ

ေလာကဟာ တစ္ဖန္ ျပန္ၿပီးတစ္ေခါက္ အသက္ဝင္သြား

 

နကၡတ္ဆံုတဲ့ မိုးထက္ယံ

ေန နဲ႔ လ ရယ္ ၾကယ္ေတြ ဝိုင္းရံ

အေဝးကလာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

ေရွးနတ္ဘုရားတို႔ ေပ်ာ္ျမဴး

Blogအကၡရသညာေတာ (၁၀)

August 31, 2017

blue beach

၁၀စုႏွစ္တစ္ခုဟာ အေျပာင္းအလဲတစံုတရာျဖစ္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုပါ။ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္Blog Dayကို ႀကံဳရခ်ိန္မွာ blogကို ေမ့မတတ္ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ေတာ့ သတိတရနဲ႔ အမွတ္တရအျဖစ္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ အရင္အတိုင္းပဲ ေမ်ာလြင့္ဆဲ… အရင္အတိုင္းပဲ စီးဆင္းဆဲ… ဒီရင္ဟာ ပူေႏြးဆဲပါ…။ ေလးျဖဴရဲ႕ “ျပန္ခဲ့ပါ”ပါ။

ကဏွပီတာ ဝလာဟကာ ပုဗၺသဒိသာ

သႏၶာဝနဘာေဝါ ေတ ဉာတေဗၺာ၊ တမဟံ အာကခၤါမိ

 

အတိနီလာ သမုဒၵဥဒကာနိ ပုဗၺသဒိသာနိ

သႏၵနဘာေဝါ ေတ ဉာတေဗၺာ၊ တမဟံ အာကခၤါမိ

 

တစၧပဝတၱိေနာ အဝိပရိဏာမာ

အဝိေသသာ ေမ သိေနဟာပိ အဝိပရိဏာမာ

 

အႏုပရိဝတၱာနိ ဥတူနိ ပုဗၺသဒိသာနိ

အနိဝတၱနဘာေဝါ ေတ ဉာတေဗၺာ၊ တမဟံ အာကခၤါမိ

 

သုကၡာ ကႏၲာရာ ပုဗၺသဒိသာ

အဟရိတဘာေဝါ ေတ ဉာတေဗၺာ၊ တမဟံ အာကခၤါမိ

 

တစၧပဝတၱိေနာ အဝိပရိဏာမာ

အဝိေသသာ ေမ သိေနဟာ အဝိပရိဏာမာ

 

တြံ ပဋိဝိတေကၠဟိ တြံ သီဃံ ပဋိနိဝေတၱဟိ တံ၊ ေယနာဟံ

တြံ ပဋိဝိတေကၠဟိ တြံ သီဃံ ပဋိနိဝေတၱဟိ

တြံ ပဋိဝိတေကၠဟိ တြံ သီဃံ ပဋိနိဝေတၱဟိ တံ၊ ေယနာဟံ

တြံ ပဋိဝိတေကၠဟိ တြံ သီဃံ ပဋိနိဝေတၱဟိ

တြံ သဒၵေဟယ်ာသိ ဣဒံ ဥရံ ဥသုမဂတေမဝ

… … … … …

ျပန္ခဲ့ပါ (ေလးျဖဴ)

ညိဳမြဲေနတဲ႔ တိမ္တြဟာေလ အရင္အတိုင္းပဲ

ေမ်ာလြင္႔ဆဲဆိုတာ နင္သိေနဖို႔ ငါလိုအပ္တယ္

 

ျပာႏွမ္းေနတဲ႔ ပင္လယ္ေရေတြ အရင္တိုင္းပဲ

စီးဆင္းဆဲဆိုတာ နင္သိေနဖို ႔ငါလိုအပ္တယ္

 

တကယ္႔အျဖစ္တို႔ မေျပာင္းေသးပါကြယ္

မထူးဆန္းဘူး ငါ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတြလည္း မေျပာင္းေသးပါကြယ္

 

လည္ပတ္ေနတဲ႕ရာသီခြင္ေတ ြအရင္တိုင္းပဲ

ရပ္မရတာ နင္သိေနဖို႔ ငါလိုအပ္တယ္

 

ေျခာက္ခမ္းေနတဲ့ကႏၱာျပင္ေတြ အရင္တိုင္းပဲ

မစိမ္းလန္းဘူးဆိုတာ နင္သိေနဖို႔ ငါလိုအပ္တယ္

 

တကယ့္အျဖစ္တို႔ မေဟာင္းႏြမ္းေသးပါကြယ္

မထူးဆန္းတဲ႔ ငါ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတြလည္း မေဟာင္းေသးပါကြယ္

 

နင္ေလ ျပန္စဥ္းစား နင္အျမန္ ျပန္ခဲ႔လိုက္ င့ါဆီကို

နင္ေလ ျပန္စဥ္းစား နင္အျမန္ ျပန္ခဲ႔လိုက္ပါ

နင္ေလ ျပန္စဥ္းစား နင္အျမန္ ျပန္ခဲ႔လိုက္ င့ါဆီကို

နင္ေလ ျပန္စဥ္းစား နင္အျမန္ ျပန္ခဲ႔လိုက္ပါ

နင္ယံုၾကည္ထားလိုက္ကြယ္ ဒီရင္ဟာ ပူေႏြးဆဲပါ

ေရး…  ေရး…  ေရး…  ေရး…  ေရး… ေရး……

ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္ ေမွာင္လြန္းေနဆဲ

August 8, 2017

သတိရမိတယ္။ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚ ၃၄လမ္းေထာင့္က စပယ္ဦးေတးသံသြင္းဆိုင္ေ႐ွ႕မွာ ရပ္ၿပီး  ေခြမထြက္ခင္ အျမည္းဖြင့္ျပတဲ့ ခိုင္ထူးသီခ်င္းအသစ္ေတြ နားေထာင္ခဲ့ရတာ။ ၈၈မတိုင္မီ တိတ္ေခြေခတ္ေပါ့။ ၾကာခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုရေပမယ့္ ငယ္စဥ္က စြဲၿငိခဲ့ရတဲ့ သူ႔သီခ်င္းေတြ ခုထိကို စူးစူးနစ္နစ္ ႐ွိေနဆဲပါ။ ေတးဖြဲ႕သူရဲ႕ စာသားေတြကလဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဘဝပံုရိပ္ သမိုင္းပံုရိပ္ တစ္ခုခုေပါ့။ ဒီေန႔ေတာ့ အမွတ္တရ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ေတးေရး ကိုေနဝင္း ေတးဆို ခိုင္ထူးရဲ႕ “ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္”ပါ။ ေႂကြေနဆဲ… ၿပိဳေနဆဲ…ေမွာင္လြန္းေနဆဲ…

ဟရိတာနိ

ပဏၰာနိ ပတိတာနိ

ေမ အႆု တိႏၲံ

ေကစိ ၀တ အေပၸါႆုကာ

 

သူရာနိ

ေသလာနိ ပရိပတိတာနိ

မမတၳာယ ဝိႆဇၨနံ ပရိယိ႒ံ

ေကစိ ၀တ အေပၸါႆုကာ

 

ဧကနိဒၵံ

အေနာကၠႏၲာ ရတၱိ  အႏၶကာရာ

ဧေကာဝ အဟံ ေရာဒေႏၲာ

ဟဒေယ အတိေကာေပါ

 

နိႆဒၵါနိ

သုပိနာနိ အဝသိ႒ာနိ

ေမ စိတၱာနိ သႏၶာဝႏၲာနိ

ေကစိ ၀တ အေပၸါႆုကာ

 

ဧကနိဒၵံ

အေနာကၠႏၲာ ရတၱိ  အႏၶကာရာ

ဧေကာဝ အဟံ ေရာဒေႏၲာ

ဟဒေယ အတိေကာေပါ

ဟဒေယ အယံ အႏၲိေမာ

ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္ (ဆို-ခိုင္ထူး။ ေရး-ကိုေနဝင္း)

စိမ္းျမ

သစ္ရြက္တို႔ ေၾကြေနဆဲ

ငါ႔မ်က္ရည္ စိုေနတုန္းေပါ႔

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ေနႏိုင္လြန္းတယ္

 

ရဲရင့္

ေက်ာက္ခက္တို႔ ၿပိဳေနဆဲ

ငါ႔အတြက္ အေျဖ ရွာေနတုန္းေပါ႔

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ေနႏိုင္လြန္းတယ္

 

တစ္ေရးမွ

မေပ်ာ္တဲ့ည ေမွာင္လြန္းေနဆဲ

တစ္ေယာက္ထဲ ငါ ငိုေနတုန္း

ရင္ထဲမွာ မေက်နပ္ဆုံး

 

တိတ္ဆိတ္

အိပ္မက္တို႔ က်န္ေနဆဲ

ငါ႔စိတ္ေတြ ႏွင္ေနတုန္းေပါ႔

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ေနႏိုင္လြန္းတယ္

 

တစ္ေရးမွ

မေပ်ာ္တဲ့ည ေမွာင္လြန္းေနဆဲ

တစ္ေယာက္ထဲ ငါ ငိုေနတုန္း

ရင္ထဲမွာ မေက်နပ္ဆုံး

အသည္းမွာ ဒါေနာက္ဆံုး

နတၳိ+၀.၄၅

April 14, 2017

ခြက္ေတြ

ခြက္ႀကီး ခြက္ငယ္

ခ်ိဳျမ

ခါးသက္

ခမ္းနား

ခ်ိဳ႕တဲ့

ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္

ျခစ္ျခစ္ေတာက္

ခြက္ကပ္နဲ႔ ခူးခပ္

ခြဲခြာခ်ိန္ရဲ႕ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာ

တစ္ခြက္ၿပီး တစ္ခြက္

Download from Google Drive, Click here.

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား

နတၳိ + ၀.၉

နတၳိ + ၁၀

နတၳိ + ၁၈၀

နတၳိ + ၁၁၅၀၀

နတၳိ + ၄၀

နတၳိ + ၁၅၀၀

လက္မ်ားႏွင့္ အတူ

March 31, 2017

with people

နတၳိblog ၁၀ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ ေ႐ႊစည္းခံုဘုရားေက်ာက္စာ ပါဠိဘာသာျပန္

ဗဟုဇနာ ပုတၱဒါေရဟိ မာတာပိတူဟိ ဝိပၸဝါသဂတာ၊

ေတသံ ဒုကၡံ နိ႐ုေဇၩယ်ာမိ။

ေတသံ အႆုံ ပုေၪၧယ်ာမိ။

ေမ ဒကၡိဏဟေတၳန အာမိသေဘာဇနံ ဒေဒယ်ာမိ။

ေမ ဝါမဟေတၳန နိဝါသနပါ႐ုပနံ ဒေဒယ်ာမိ။

အႆာေသယ် ယထာ မာတာ ဒါရကံ ဥရႏၲေရ၊ အဟၪၥ ရ႒ဇနံ အႆာေသယ်ာမိ။

ေ႐ႊစည္းခံုေက်ာက္စာ ဘာသာျပန္

မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ သားတကြဲ မယားတကြဲ မိကြဲ ဖကြဲ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။

ထိုသူတို႔၏ ဒုကၡကို ငါၿငိမ္းပါအံ့။

ထိုသူတို႔၏ မ်က္ရည္ကို ငါသုတ္ပါအံ့။

ငါ၏ ယာလက္ျဖင့္ ဆန္စပါးရိကၡာကို ေပးအံ့။

ငါ၏ ဝဲလက္ျဖင့္ ဝတ္စားတန္ဆာ ေပးအံ့။

အမိသည္ သားငယ္အား ရင္ခြင္၌ ႏွစ္သိမ့္သကဲ့သုိ႔ ငါသည္လည္း တိုင္းသူျပည္သားတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ပါအံ့။

“Of those torn from their dear ones, if those who were sick at heart, by a course of benefits, with water of compassion, with loving-kindness which is even as a hand, he shall wipe their tears, he shall wash away their snot .

With his right hand rice and bread, with his left hand ornaments and apparel, he shall give to all his people.

Like children resting in their mother’s bosom, so shall the king keep watch over them and help them.”

Adele’s Hometown glory (ပါဠိ version)

January 16, 2017

hometown

ရန္ကုန္…. သတိရပါတယ္။

အနဂါရိကပဲျဖစ္ျဖစ္

အဂါရိကပဲျဖစ္ျဖစ္

ေႂကြးေဟာင္းမဆပ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္

ေမြးေျမရပ္ကို သတိရတာပါပဲ။

ဒီရက္ပိုင္း မဆီမဆိုင္ ပိုပိုၿပီး သတိရေနေသးတယ္ (YBS ျပန္စီးခ်င္သလိုလိုနဲ႔)။

ေ႐ႊျပည္ဌာန ေဝးေသာေၾကာင့္ ေဆာင္းေအးခ်မ္းခ်မ္း တတတမ္းတမ္း အိမ္လြမ္းမိလို႔ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။

Adeleရဲ႕ Hometown Gloryပါ။

အဟံ အႏုသၪၥရေႏၲာ သမာနမဂံၢ ယထာ.ဟံ အကာသႎ

ခလိတြာ ဘိေႏၷ ေဝဒိကာယံ

အထ ဓီကရိတြာ ေမ ပဏွႎ၊ အကၠမိတြာ ဝိဇမ႓ေနန ေမ ပါေဒ

“အတၳိ ႏု ေခါ ပိယ၊ ယမဟံ သေကၠာမိ ကာတံု တဝတၳာယ

အတၳိ ႏု ေခါ၊ ကၪၥိ အဟံ ပေကၠာေသယ်ာမိ

နတၳိ၊ ဗဟုပကာရာ တြံ၊ တဂၣ အမၼ၊ နာဟံ မဂၢမူဠႇာ

သၪၥရဏမတၱေမဝ”

 

ေမ ေဂဟနဂရႆ သမႏၱေတာ

အႏုႆရဏာနိ အဘိနဝါနိ

ေမ ေဂဟနဂရႆ သမႏၱေတာ

အေဟာ ဇနတာ၊ ယာ မယာ သမာဂတာ

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

.

အဟံ ေရာေစမိ တံ နဂေရ၊ ယဒါ ဝါေတာ အတိဝိယ ဗဟေလာ နိပၸဘာ

အဟံ ပႆိတုကာေမာ သဗၺဇနံ ရႆနိဝါသနဓရံ လဟုကဝတၳဓရံ

အဟံ ေရာေစမိ တံ နဂေရ၊ ယဒါ ေဒြ ေလာကာ ပဋိဟတာ

တြံ အဓိဂစၧသိ ပဇံ ရဇၨာႏုသာသနၪၥ

သဗၺဇနာ ဂဏွမာနာ ဝိဝိဓပေကၡ

.

ပကာေသတိ န မယံ ပတိ႒ိႆာမိ ဝိပရီေတနာတိ

ပကာေသတိ မယံ ဧကီဘူတာတိ

ပကာေသတိ န မယံ ဂဏွိႆာမိ တႏၲိ

ပကာေသတိ န မယံ ပတိ႒ိႆာမိ ဝိပရီေတနာတိ

ပကာေသတိ မယံ ဧကီဘူတာတိ

.

ေမ ေဂဟနဂရႆ သမႏၱေတာ

အႏုႆရဏာနိ အဘိနဝါနိ

ေမ ေဂဟနဂရႆ သမႏၱေတာ

အေဟာ ဇနတာ၊ ယာ မယာ သမာဂတာ

……

……

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

အစၦရိယာ ေမ ေလာေက

ေမ ေလာေက

အာမ

ေမ ေလာေက

ေမ ေလာေက, အာမ

I’ve been walking in the same way as I did

Missing out the cracks in the pavement

And tutting my heel and strutting my feet

“Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call?”

“No and thank you, please Madam. I ain’t lost, just wandering.”

.

Round my hometown

Memories are fresh

Round my hometown

Ooh the people I’ve met

Are the wonders of my world

Are the wonders of my world

Are the wonders of this world

Are the wonders of my world

.

I like it in the city when the air is so thick and opaque

I love to see everybody in short skirts, shorts and shades

I like it in the city when two worlds collide

You get the people and the government

Everybody taking different sides

.

Shows that we ain’t gonna stand shit

Shows that we are united

Shows that we ain’t gonna take it

Shows that we ain’t gonna stand shit

Shows that we are united

.

Round my hometown

Memories are fresh

Round my hometown

Ooh the people I’ve met

(Do da di di da da da da do do do do oh oh oh yaaaaaa yaa aye)

.

Are the wonders of my world

Are the wonders of my world

Are the wonders of this world

Are the wonders of my world

Of my world

Yeah

Of my world

Of my world yeah

ပထမႏိုင္ငံေတာ္ (သို႔) ပုဂံအတြက္ မငိုပါနဲ႔

December 25, 2016

the-first-empire_by-myo-swe-than

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။

ေနေကာင္းခါစ နာလံထအခ်ိန္မွာ

ဂီတဟာ ေရေရာေရာ မေရာေရာ

ေဖ်ာ္ရည္လို ယာမကာလိကလဲျဖစ္

ပ်ားရည္လို သတၱာဟကာလိကလဲျဖစ္

ေဆးရည္လို ယာဝဇီဝိကလဲျဖစ္

ေသာက္သံုးမိသူအဖို႔ အဗ်ာပဇၨပရမတာပါပဲ…။

ေလးျဖဴရဲ႕ “ပထမႏိုင္ငံေတာ္”ပါ…။

“ပုဂံအတြက္ မငိုနဲ႔

ပုဂံအတြက္ မပူပါနဲ႔

လက္ေတြ တြဲထား” ဆိုတဲ့ သံစဥ္ စာသားကို က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္ ခံစားႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး….

*** စာသားေရးထားတဲ့ ပံုကို ဒီသီခ်င္းကို ေရးဖြဲ႕တဲ့ ဆရာMyo Swe Thanရဲ႕ FBကေန ယူထားတာပါ။  သီခ်င္း ေရးဖြဲ႕သူ ကိုယ္တိုင္ ပါဠိဘာသာျပန္ကို အားေပးတဲ့အတြက္ အထူး ဂုဏ္ယူမိတာ အမွန္ပါ။

===+===+===

ကာေလ ဝီတိဝေတၱ

သဘာဝပထာနံ အတိကၠေႏၲ

အမွာကံ အတီတပုရာဝတၱေနာ

အမွာကၪၥ သဒါစာရာ ပဒံ

 

အမွာကံ သကလာနံ ေပါကၠံ

ေနာ သကလာနံ ဟဒေယာ

 

နိပတိတကာေလ ပဋိဥ႒ာေနဟိ ပုနပၸဳနံ

ဒုကၡာနိ (ဒုကၡာနိ )

အေနကသဟႆဝႆံ ပရိႆဇိတြာ အာဟဋာနိ

 

အမွာကံ သကလာနံ ေပါကၠံ

ေနာ သကလာနံ ေပါကၠံ

အဘိမုေခ

 

အေမွဟိ လိခိတံ ပုရာဝတၱနံ ေလာေက ဝိညာေပတံု

ယာဝ သံတိ႒နာ ပဋိဝဒိတံု

 

အေမွဟိ လိခိတံံ ပုရာဝတၱနံ ပဋိဝဒိတံု

ယာဝ သံတိ႒နာ ေလာေက ဝိညာေပတံု

 

အဘိနဝဇီဝိေတန ေပါကၠံ

အဘိကၠမိတဗၺံ

အဘိကၠမိတဗၺံ

 

မာ ေရာဒိ ေပါကၠတၳာယ

မာ ေသာစိ ေပါကၠတၳာယ

ဟတၳာ သမၺႏၶိတဗၺာ

 

ပဌမဓေဇာ

ပဌမဝိဇိတံ

ေနဝ မယံ ပရာဇိတာ

 

အမွာကံ သကလာနံ ေပါကၠံ

ေနာ သကလာနံ ဟဒယံ ေပါကၠံ

 

အေမွဟိ လိခိတံံ ပုရာဝတၱနံ ေလာေက ဝိညာေပတံု

ယာဝ သံတိ႒နာ ပဋိဝဒိတံု

 

အေမွဟိ လိခိတံ ပုရာဝတၱနံ ပဋိဝဒိတံု

ယာဝ သံတိ႒နာ ေလာေက ဝိညာေပတံု

အဘိနဝဇီဝိေတန ေပါကၠံ

 

အဘိကၠမိတဗၺံ

အဘိကၠမိတဗၺံ

 

ပထမႏိုင္ငံေတာ္ (ဆို… ေလးျဖဴ  ။ ေရး… မ်ိဳးေဆြသန္း)

အခ်ိန္တို႔ တိုက္စား

သဘာဝရဲ႕ အသြားတို႔ ျဖတ္သန္းရာ

တို႔ရဲ႕ အတိတ္သမိုင္း

တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ေျခရာ

 

ငါတို႔ အာလံုးရဲ႕ ပုဂံ

တို႔အားလံုးရဲ႕ ႏွလံုးသား

 

ၿပိဳလဲခ်ိန္တိုင္း ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တို႔နဲ႔ အခါခါ

နာက်င္မႈေတြ…(နာက်င္မႈေတြ)

ႏွစ္ေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး ေထြးေပြ႕လို႔ သယ္လာ

 

ငါတို႔ အာလံုးရဲ႕ ပုဂံ

တို႔ အားလံုးရဲ႕ ပုဂံ

ေ႐ွ႕မွာ…

 

တို႔ေရးတဲ့ အတိတ္သမိုင္း ကမ႓ာသိေစဖို႔

တည္႐ွိေနသေ႐ြ႕ ျပန္ေျပာႏိုင္ဖို႔

တို႔ေရးတဲ့ အတိတ္သမိုင္း ျပန္ေျပာႏိုင္ဖို႔

တည္႐ွိေနသေ႐ြ႕ ကမ႓ာသိေစဖို႔

 

႐ွင္သန္ျခင္းအသစ္နဲ႔ ပုဂံဟာ

ေ႐ွ႕ဆက္ရမွာပဲ

ေ႐ွ႕ဆက္ရမွာပဲ

 

ပုဂံအတြက္ မငိုနဲ႔

ပုဂံအတြက္ မပူပါနဲ႔

လက္ေတြ တြဲထား

 

ပထမအလံေတာ္

ပထမႏိုင္ငံေတာ္

ဘယ္ေတာ့မွ တို႔ေတြ အက်မခံဖို႔

 

ငါတို႔ အာလံုးရဲ႕ ပုဂံ

တို႔အားလံုးရဲ႕ ႏွလံုးသား ပုဂံ

 

တို႔ေရးတဲ့ အတိတ္သမိုင္း ကမ႓ာသိေစဖို႔

တည္႐ွိေနသေ႐ြ႕ ျပန္ေျပာႏိုင္ဖို႔

 

တို႔ေရးတဲ့ အတိတ္သမိုင္း ျပန္ေျပာႏိုင္ဖို႔

တည္႐ွိေနသေ႐ြ႕ ကမ႓ာသိေစဖို႔

 

႐ွင္သန္ျခင္းအသစ္နဲ႔ ပုဂံဟာ

 

ေ႐ွ႕ဆက္ရမွာပဲ

ေ႐ွ႕ဆက္ရမွာပဲ

 

ပါဠိဘာသာျပန္ မေရးျဖစ္တာ အေတာ္ ၾကာေနၿပီ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဒီအလုပ္ မလုပ္မိသေလာက္ပဲ။

ဒီေန႔ေတာ့ ေလးျဖဴရဲ႕ “ပထမႏိုင္ငံေတာ္”သီခ်င္းတပုဒ္ကို Myanmar Music Storeကေန SMSနဲ႔ Downloadဆြဲၿပီး ခံစားျဖစ္တယ္။ အမွတ္တရ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။

“ပုဂံအတြက္ မငိုနဲ႔

ပုဂံအတြက္ မပူပါနဲ႔

လက္ေတြ တြဲထား” ဆိုတဲ့အတိုင္း ပါဠိလက္နဲ႔လည္း ၿမဲၿမဲ ဆြဲထားမိတာပါ…။

နတၳိ + ၀.၉

April 8, 2016

natthi_0_9

ကိုးကြယ္ဖို႔ေတာ့ မရည္႐ြယ္ေပမယ့္

လျပည့္ဝန္းပံုရိပ္ ကိုးရိပ္ေအာက္မွာ

ကဗ်ာ+ပါဠိဘာသာျပန္ ကိုးပုဒ္ကို ခံစားမိတဲ့အခါ

ကိုးစားဖို႔ေရာ ခိုကိုးဖို႔အတြက္ပါ ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့တာ…။

View this document on Scribd

.

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား

နတၳိ + ၁၀

နတၳိ + ၁၈၀

နတၳိ + ၁၁၅၀၀

နတၳိ + ၄၀

နတၳိ + ၁၅၀၀


%d bloggers like this: