ေလးျဖဴရဲ႕ ကမၻာေျမေအာက္ (ပါဠိversion)

moon in black

ဘာစိတ္ေပါက္သြားလဲမသိ။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို အာ႐ံုရမိတယ္။ စၿပီးနားဆင္ခဲ့တုန္းက မစြဲနစ္မိခဲ့တဲ့ ဒီသီခ်င္း ခုမွ ေကာက္ခါငင္ခါ အာ႐ံုရမိလဲ စဥ္းစားမရဘူး။ ငါ့ရဲ႕ ည၊ ငါ့ရဲ႕ အရိပ္၊ ငါ့ရဲ႕ အသိ။ ငါ့ရဲ႕ စိတ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ျဖစ္မွာပါ။ ပရမတၳဆိုက္ေအာင္ ႐ႈျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္တယ္။ ေလးျဖဴရဲ႕ “ကမ႓ာေျမေအာက္”ပါ…။

ေမ ရတၱိ အေသသံ တေမာနဒၶါ

အ႒ ဒိသာ အေသသံ ထပိတာ

တုဏွိဘာေ၀ါ မမတၳာယ ဥေဂၣါေသတိ

ေမ ဆာယာ စိေတၱန သမသမာ

 

အဒၶါ ေမ ဇာနေနသု

ေဟ႒ာပထ၀ီ

စကၡဳပေထ သမၺဒၶါ

ေဟ႒ာပထ၀ီ

 

အာမကခါေဒန ဒႆေနန ပႆတိ

ကကၡဠာ ၀ါစာ မဓုရာ

၀ေကၤာ ပဌမံ ဇီ၀မာေနာ

နိကၡမနဒြါေရာ နိစၥံ အတၳိ

 

မာယာယုတၱာနိ မုခ၀ရဏာနိ

ေဟ႒ာပထ၀ီ

ဧကႏၲာနိ ကမၼာနိ

အတၳရဟိတာနိ

 

မာ မံ အာကၯ မာ ဖုႆ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

မာ မံ ဖုႆ မာ အာသဇၨ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

 

မာ မံ အာကၯ မာ ဖုႆ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

မာ မံ ဖုႆ မာ အာသဇၨ

ေမ စိတၱံ အတိကၠႏၲံ

 

အဒၶါ ေမ ဉာေဏသု

ေဟ႒ာပထ၀ီ

စကၡဳပေထ သမၺဒၶါ

အဘိန၀ပထ၀ိယာ

ေဟ႒ာပထ၀ီ

ကမၻာေျမေအာက္ (ဆို – ေလးျဖဴ ။ ေရး – Me Ju)

ငါ့ရဲ႕ညက လံုး၀ ေမွာင္ေနလို႔
႐ွစ္မ်က္ႏွာအရပ္ လံုး၀ ပိတ္ဆို႔
တိတ္ဆိတ္ျခင္းက ငါ့အတြက္ ဟစ္ေအာ္လို႔
ငါ့ရဲ႕ အရိပ္က စိတ္နဲ႔ ထပ္ေနလို႔
ေသခ်ာတာက ငါ့အသိေတြထဲ
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ
အျမင္အာရံုထဲ ခ်ဳပ္မိေနတဲ့
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ
အစိမ္းလိုက္ဝါးမဲ့ အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ေနလို႔
ရက္စက္တတ္တဲ့ စကားက ခ်ဳိၿမိန္ဖို႔
ေကာက္က်စ္မႈက အစျပဳ ႐ွင္သန္လို႔
ထြက္ေပါက္တစ္ခုေတာ့ အျမဲတမ္း ႐ွိေနလို႔
ဟန္ေဆာင္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးေတြက
ကမၻာေျမေအာက္ထဲ
ေသခ်ာေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက
အဓိပၸါယ္မဲ့တယ္

 

ငါ့ကို မဆြဲနဲ႔… လာမထိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္ကြၽံေနလို႔
ငါ့ကို မထိနဲ႔… လာမၿငိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္လြန္ေနလို႔
ငါ့ကို မဆြဲနဲ႔… လာမထိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္ကြၽံေနလို႔
ငါ့ကိုမထိနဲ႔… လာမၿငိနဲ႔…
ငါ့စိတ္က နယ္လြန္ေနလို႔

ေသခ်ာတာက ငါ့အသိေတြထဲ
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ
အျမင္အာရံုထဲ ခ်ဳပ္မိေနတဲ့
ကမၻာေျမအသစ္ထဲ
ကမၻာေျမေအာက္ပဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: