အျပာေရာင္စိန္ေခၚသံ

call of blue

ဥဏွကာေလ

ဟိမပါတသမေယ

သႏၲေတၱာ

အတိသီေတာ

ခုဒၵဂေဗ႓

အနာေလာေကာ အဝါေတာ

န သူရိေယာ န စေႏၵာ

န မႏုေႆာ န ဇေနာ

နိသိဒါမိ နိသိေႏၷာ၊ အနိသိေႏၷာ ၾသေလာေကမိ

နိပဇၨာမိ နိပေႏၷာ၊ အနိပေႏၷာ စိေႏၲမိ

န ပဝတၱိ န ဂီတံ

န ပါေဌာ န ကာဗ်ံ

န ေဒသနာ န သာကစၧာ

အေဟာသိကမၼံ သံသာေရာ

မမ ေလာေကာ အတိခုဒၵေကာ

ခုဒၵဂေဗ႓ စကၤမေႏၲာ

အေယာဒြါေရ တိ႒ေႏၲာ

တိ႒ံ တိ႒ံ ဒိဝေသာ ဝီတိနာမိေတာ

ဟိေယ်ာ ဒိဝေသာ ဝီတိနာမိေတာ

အဇၨ ဒိဝေသာ ဝီတိနာမိေတာ

ေသြ ဒိဝေသာ ဝီတိနာမိေတာ

ဝီတိနာမိေတာ ဝီတိနာမိေတာ ဝီတိနာမိေတာ

ဝီတိနာမိတဗၺံ ယံ သဗၺံ

ဧကဒိဝေသာ ႏု ဝီတိနာမိတေဗၺာ၊ ဧကဇီဝံ ႏု ေခပိတံ

ဧကမာေသာ ႏု ဝီတိနာမိတေဗၺာ၊ ဧကဘေဝါ ႏု ေခပိေတာ

ဧကသံဝစၧေရာ ႏု ဝီတိနာမိတေဗၺာ၊ ဧကကာေလာ ႏု ေခပိေတာ

န ဒုဗၺေလာ န မုဒု

ယဒိ နိဃာဋိ၊ ပဟဋာ။ ယဒိ အေယာကူဋာ၊ ပဟရဏံ

သစၥံ အမွာကံ ပကၡံ

ရ႒ဇေနာ အမွာကံ ပေကၡာ

ကာလစကၠံ အမွာကံ ပကၡံ

ဘဂဝါ အမွာကံ ပေကၡာ

ဇာနာထ ႏူန

ပသုယ်ာေန ဗ်ေဂၣါ ဝိယ ပၪၨေရ

အာဝတၱေႏၲာ

ေခဒံ ဂေတာတိ မညႏၲိ ႏူန

ဒုဒၵိ႒ိ၊ ဟသိတုကာေမာ

အေဝကၡိတဗၺံ

ဟလိဒၵဝေဏၰ ကာဠရာဇိ

အဝိေကာပိေတာ သုဒိေ႒ာ

သုေဒၶါ

ပါကေဋာ

အယၪႇိ သူရဗ်ေဂၣါေယဝ

အဟမၸိ

သဒိေသာေယဝ

က်ားရဲ

.
ေနျပင္းလွ်င္ နွင္းမႈန္လွ်င္

ေစြ႔ေစြ႔ခုန္ အိုက္လိုအိုက္

ခိုက္ခိုက္တုန္ ခ်မ္းလိုခ်မ္း

.

အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္း

အလင္းမဝင္ .. ေလမဝင္

ေနမျမင္ .. လမျမင္

လူမျမင္ .. သူမျမင္မွာ

ထိုင္လွ်င္ထိုင္ .. မထိုင္လွ်င္ေငး

အိပ္လွ်င္အိပ္ .. မအိပ္လွ်င္ေတြး

.

သတင္းေမးဖို ့့ေဝးေရာ .. သီခ်င္းေလးမွ မဆိုရ

စာဖတ္ဖို ့ေဝးေရာ .. ကဗ်ာေလးမွ မစပ္ရ

တရားေဟာဖို ့ေဝးေရာ .. စကားေလးမွ မေျပာရ

.

အေဟာသိက .. သံသရာ

ငါ့ကမ ၻာ ပိစိေကြး

အခန္းက်ဥ္းကေလး .. ပတ္ေလွ်ာက္လိုက္

သံတခါးဝ .. ရပ္လိုက္

တမတ္တပ္တပ္ .. တေနကုန္။

.

မေန ့ကလည္း .. တေနကုန္

ဒီေန ့လည္း .. တေနကုန္

မနက္ျဖန္လည္း .. ကုန္အံုးမယ္

ကုန္ .. ကုန္ .. ကုန္ ..

ကုန္ခ်င္သေလာက္ကုန္စမ္း..

တရက္ကုန္မလား .. တသက္ကုန္မလား

တလကုန္မလား .. တဘဝကုန္ မလား

တနွစ္ကုန္မလား .. တေခတ္ကုန္မလား

.

အားမေလွ်ာ့ဘူး .. မေပ်ာ့ဘူး

ေပျဖစ္ေတာ့ခံမယ္ .. တုူျဖစ္ေတာ့ နံွမယ္

အမွန္တရား .. တို႔ဘက္မွာရိွတယ္

ျပည္သူအမ်ား .. တို႔ဘက္မွာရိွတယ္

ကာလယနၲား .. တို႔ဘက္မွာရိွတယ္

ရွင္ေတာ္ဘုရား .. တို႔ဘက္မွာရိွတယ္

သိၾကရဲ့လား… ဟား ဟား ဟား ဟား

.

တိရစၧာန္ရံု က က်ားလို ..

ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ တလြန္႔လြန္႔နဲ ့

က်ားညြန္ ့တံုးေတြ ထင္သလား ..

.

မွားလိုက္တဲ့အျမင္ ..

ဟားတိုက္လို႔ ရီခ်င္ စရာ။

.

မွတ္ထားေဟ့ ..

အဝါေပၚမွာ .. အနက္စင္း ..

မပ်က္မယြင္း .. ကြက္ကြက္ကြင္း ..

အရွင္းသား မလဲြသ၍

အထင္းသား စဲြသ၍

က်ားရဲဟာ က်ားရဲ

ငါလည္း ..

အဲဒီလိုပဲကြ .. ေဟ့။

ဦးဝင္းတင္ (ဟံသာဝတီ)၏ (ေထာင္တြင္းမွကဗ်ာ)

tiger by u win tin

ဝင္းတင္၊ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၊ ၁၉၉၁

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: