နတၳိ + ၁၈၀

 

သေမၺာဓိသို႔ ဖူးေရာက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သံေဝဂမျဖစ္ခဲ့။ ဓမၼယာတလည္း မျဖစ္ခဲ့။

အဝိဇၨာဝန္ထမ္း၍ တဏွာနဖားႀကိဳးထိုးခံထားရေသာ ဤခရီးသြားအတြက္

သေမၺာဓိပရာယနကား ေဝးေသး၏၊

View this document on Scribd

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား

နတၳိ +၁၁၅၀၀

နတၳိ + ၄၀

နတၳိ + ၁၅၀၀

Advertisements

One Response to “နတၳိ + ၁၈၀”

  1. ထရီဆာ (Teresa) Says:

    ဟုတ္ပါတယ္၊ သိေနလွ်က္နဲ႔ကိုပင္ မပယ္သတ္ႏိုင္ၾက….:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: