Blogအကၡရသညာေတာ (၃)

3108

ပါဠိစာေပ၏ အခန္းက႑သည္ Blogျဖစ္တည္မႈတြင္ ဘယ္သို႔ဘယ္ပံု သက္ေရာက္ေနသနည္း။ Blogဦးအစ ပဏာမတြင္ နေမာ တႆျဖင့္ စတင္ေလ့မ႐ွိသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ပါဠိစာေပ ေနရာမရသည္မွာ ထင္႐ွားေနသည္ျဖစ္၍ ပါဠိစာေပႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္သူတို႔ပင္ ပိဋကတ္ေတာ္လာသည့္အတိုင္း ဗုဒၶေဒသနာျဖစ္သည့္ တရားဓမၼကို ၫႊန္ျပသည့္ေနရာမွသာ ပါဠိေဝါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔  ပါဠိပါဌ္သားမ်ားကို ျမင္ရေတြ႕ရသည့္အခါ မရင္းႏွီးမကၽြမ္းဝင္သူတို႔အဖို႔ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေနအထားကို ခံစားမိတတ္ၾကသည္။ နားလည္ေပးသင့္သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား နားလည္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳမွသာ အက်ိဳးမ်ားစရာ အေၾကာင္း႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ပါဠိစကားလံုးမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္း။ ပါဠိစာေပ ေပါက္ကြဲပ်ံ႕ပြားေရးအတြက္ Blogသည္ ရာစုသစ္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ platformတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။

ျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ေနသည့့္ Blogမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ့ရနံ႔မ်ား ဆြတ္ပ်ံ႕ေနသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္။ ဤသည္ပင္ အရသာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားျဖင့္ ဖြဲ႕သီထားေသာ Blogမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေနရာအႏွံ႔မွ ဖန္တီးေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္သည္ဟူ၍ ေျပာစရာမလိုေလာက္ေအာင္ ျမန္မာဆန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကား စံုလြန္းလွသည္။ “က”မွ “အ”အထိ  အကုန္ ႐ွိသည္။ ပေယာဂလည္း အလြန္ မ်ားသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ပါဠိသက္ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို Blogမ်ားေပၚတြင္ အေၾကာင္းညီၫြတ္လွ်င္ ေတြ႕ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤမွ်ႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ အေနအထားေရာက္ၿပီဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ ျမန္မာစာေပထဲတြင္ ပါဠိေဝါဟာရမ်ား တနည္းမဟုတ္ တနည္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွ႔႔ံေနျခင္းသည္ ပါဠိစာေပ၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည့္ ပိဋကတ္ေတာ္လာ အသံုးအႏႈံးမ်ား ေနရာရလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

နတၳိ၏ Blogသည္ ပိဋကတ္ေတာ္လာ ပါဠိစာေပကို အေျခခံသည့္ ပါဠိေဝါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဖြဲ႔သီထားသည့္ စာတိုေပစ ကဗ်ာတိုဂါထာစ ပံုတိုပါဌ္စမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပါဠိေဝါဟာရအပိုင္းအစမ်ား မ်ားစြာ ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ကို စုစည္းထားသည့္ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္။ ေပါေၾကာင္႐ူးသြပ္ ေၾကကြဲေပါက္ၿပဲ စသည့္စသည့္ ငယ္ႏုစဥ္ကာလ အလြဲအမွား သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ေရာႁပြမ္းေနသည့္အတြက္ သႏၲိရသကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျမင္ရေတြ႕ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ရင့္က်က္သူတို႔ (သို႔မဟုတ္) ရင့္က်က္သည့္အခါ သံေဝဂယူႏိုင္မည့္ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္႐ွိရ႐ွိခဲ့လွ်င္ ကံေကာင္းသည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ သံသရာခရီးကား ႐ွည္လ်ားလွ၏။ လမ္းခုလတ္တြင္ ႀကံဳရဆံုရသည့္ Blogသည္ ေဝါဟာရတို႔ စိုက္ပ်ိဳးႀကဲခ်ရာ လယ္ယာေျမေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေစေတာ့…။

3108ေန႔ အမွတ္တရ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပါဠိဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။ What A Wonderful Worldပါ။ ျမင္ရမျမင္ရေသာ bloggerမ်ား ၿငိမ္းေအးေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ပို႔သလွ်က္…

ပႆာမ.ဟံ ႐ုကၡာနိ ဟရိတာနိ၊ ပါဋလာပိ ရတၱာ၊

ပႆာမ.ဟံ ေတ ဝိကသိေတ၊ မမတၳာယ စ တဝ၊

အထာ.ဟံ စိေႏၲမိ သယံ၊

အဗၻဳေတာ ဝတ ေလာေကာ။

ပႆာမ.ဟံ အာကာသံ နီလဝဏၰံ၊ ဝလာဟေက ၾသဒါတဝေဏၰ၊

ပဘာေသာ ထုနာတိ ဒိဝံ၊ အႏၶကာေရာ ပူေဇတိ ရတၱႎ၊

အထာ.ဟံ စိေႏၲမိ သယံ၊

အဗၻဳေတာ ဝတ ေလာေကာ။

ဣႏၵဓႏုယာ ဝဏၰာ၊ ဒႆနီယာ အာကာေသ၊

တထာပိ မုေခသု ဇနာနံ ပဋိပႏၷာနံ၊

ပႆာမ.ဟံ သဟာေယ သာဒရံ သမၸဋိစၧေႏၲ၊ အာလပေႏၲ၊ ကစၥိ ခမနီယံ၊

ေတ ဟိ ဘာသႏၲိ၊ အဟံ ပိယယာမိ တုဝံ၊

အဟံ သုဏာမိ ဒါရေက ေရာဒေႏၲ၊ အေဝကၡာမိ ေတ ဝုဒၶိပၸေတၱ၊

ေတ ဥဂၢဏွိႆႏၲိ အတိေရကတရံ၊ ယမၸိ မယာ ဝိညာတံ၊

အထာ.ဟံ စိေႏၲမိ သယံ၊

အဗၻဳေတာ ဝတ ေလာေကာ။

အေဟာ စိေႏၲမိ သယံ၊

အဗၻဳေတာ ဝတ ေလာေကာ။

အေဟာ ဝတ…။

“What A Wonderful World”

I see trees of green, red roses too
I see them bloom, for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue, and clouds of white
The bright blessed day, dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces, of people going by
I see friends shaking hands, sayin’, “How do you do?”
They’re really sayin’, “I love you”

I hear babies cryin’, I watch them grow
They’ll learn much more, than I’ll ever know
And I think to myself
What a wonderful world

Yes, I think to myself
What a wonderful world
Oh yeah..

အပိုင္းအစမ်ား>>>

blogအကၡရသညာေတာ (၂)

blogအကၡရသညာေတာ (၁)

Advertisements

8 Responses to “Blogအကၡရသညာေတာ (၃)”

 1. kothu Says:

  လယ္ယာေျမက တယ္ေကာင္းသကုိး
  အားေပးေနပါတယ္

 2. သက္ေဝ Says:

  ကိုနတ္… ဒီေန႔နဲ႔ တကယ္ လိုက္ဖက္တဲ့ သီခ်င္း…
  အိမ္က other half က ဒီသီခ်င္းကို မၾကာခဏ ဆိုေနက်…
  ျပီးေတာ့ ျမိဳ႔လယ္က ေရပန္းအက ကတဲ့ေနရာမွာ ညစဥ္ ညတိုင္း ဖြင့္ေနက်…
  What a wonderful world… ခပ္တိုးတိုး လိုက္ဆိုသြားတယ္…
  Happy Blog Day ပါ…

  • နတၳိ Says:

   bloggerေတြရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈဟာ virtual worldကို wonderful worldျဖစ္ေစတယ္ဗ်ာ…What a wonderful world…oh…yeah 🙂

 3. Ashin Janaka Says:

  အကၡရာပါဒေယာ ဘေလာ့သတသဟႆံ။ း)

  ဆရာနတ္တုိ႔ကေတာ့ တစ္ေခတ္မွာ တစ္ေယာက္ ဆုိသလုိ ပါဠိဂီတမိႆကဂုရုေကြးႀကီးပါဘဲ။ း)

  • နတၳိ Says:

   ဘေလာ့သတသဟႆတဲ့လား။ လွပါေပ့။
   ဂီတမိႆကေတြ သီကုံးဖြဲ႕ႏြဲ႕ျဖစ္တာ သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းရဲ႕ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေၾကာင့္လုိ႔ ထင္မိတာပဲဘုရား။

 4. Teresa Says:

  မဂၤလာပါ!

  ရံဖန္ရံခါ silent reader အျဖစ္နဲ႔ ျပန္သြားေပမယ့္ ဒီတခါေတာ့ ေျခရာေလး ခ်န္ခဲ့ပါတယ္ ကိုနတၳိ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: