နတၳိ + ၁၁၅၀၀

.natthi_11500

အမွတ္တရ… ဓာတ္ပုံ အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ စာကဗ်ာ အတိုအစမ်ား စုစည္းမႈပါ။

View this document on Scribd

Download >>> here

အေဟာင္းအျမင္းမ်ား…

နတၳိ + ၄၀

နတၳိ + ၁၅၀၀

Advertisements

2 Responses to “နတၳိ + ၁၁၅၀၀”

  1. nayla Says:

    ဓာတ္ပုံ ပရိတ္သတ္ ခံစားတတ္ေအာင္ တင္ျပျခင္းဟာလဲ သင္ျပျခင္း တစ္မ်ိဳးလုိ႔ မွတ္ယူမိပါေၾကာင္း

  2. ကိုသစ္ Says:

    လက္ရာေကာင္းေလးေတြကုိ အစဥ္အားေပးလွ်က္ပါ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: