ကမ္းနားသစ္ပင္

ၾသနေမယ်။

မာ ဝေကၤ။

ေစာင္းခ်င္ ေစာင္းပါ။

မေကာက္ပါနဲ႕…။

Advertisements

2 Responses to “ကမ္းနားသစ္ပင္”

 1. ေမဓာ၀ီ Says:

  ကမ္းနားဓာတ္တိုင္
  ယိုင္တိုင္တိုင္ ရြဲ႕ေစာင္း။
  အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ေပါ့
  ဒီေခ်ာင္းမွာ မေၾကြရေအာင္
  ၿမိဳင္ရပ္ကို ေျပာင္း … ။

  ကမ္းနားသစ္ပင္ဆိုၿပီး ဓာတ္တိုင္ႀကီးေတြ႔လို႔ စိတ္ထဲေတြ႔တာ ခ်ေရးလိုက္မိပါ၏။ ခြင့္လႊတ္ပါ။ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: