သဃၤ ံ တရဏံ ဂစၧာမိ

န သကၠာ ေကနစိ ဧကံ နဒႎ ဒြိကၡတၱံဳ ၾသတရိတုံ။

ယတၳ တိေဝဏိသေဃၤာ၊ သကၠာ ႏူန တံ ၾသတရိတံု ဧကကၡေဏ။

ျမစ္တစ္စင္းထဲကို ႏွစ္ႀကိမ္ ဆင္းလို႔ မရဘူးတဲ့။

ျမစ္ႏွစ္စင္း (သံုးစင္း) ထဲကိုေတာ့ တခ်ိန္ထဲ တၿပိဳင္ထဲ ဆင္းၾကည့္ျဖစ္တယ္။


ဂဂၤါ, ယမုနာနဲ႔ ဒ႑ာရီထဲက သရသြတီ ျမစ္သံုးစင္းတို႔ ဆံုဆည္းရာ Triveni Sangam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: