အထိုင္အထ

ေယ ဟိ အနိမိေသဟိ စကၡဴဟိ ယံ ယံ ပလႅကႍ ၾသေလာေကႏၲာ ကာလံ ေခေပႏၲိ။

ေတသံ နူန တတၳ အာလေယာ ကတၱဗၺကိစၥံ အတၳိ။

ကုေတာ ပန ေတသံ စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ?

မမွိတ္မသုန္ ၾကည့္ေနသူမ်ား…

အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူမ်ား…

အၿငိအကပ္ ရွိေနသလား

အလုပ္အကိုင္ ရွိေနသလား

ဘယ္မွာလဲ အစြန္႔ ?

ဘယ္မွာလဲ အလႊတ္ ?

ဘယ္မွာလဲ အလြတ္ ?

Advertisements

One Response to “အထိုင္အထ”

  1. ကုိသူ Says:

    လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ အကၽြတ္အလြတ္ပြဲေတာ္ရွိတယ္ေနာ္
    လုိက္ၾကမလား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: