အမႈန္အမႈိင္း

ဝဏၰနိဘာ

ဒီဃံ ရႆံ

အဏုံ ထူလံ

ဝ႗ံ ပရိမ႑လံ

နိႏၷံ ထလံ

ဆာယာ အာတေပါ

အာေလာေကာ အႏၶကာေရာ။

…..

အတီတံ  ပစၥဳပၸႏၷံ အနာဂတံ

စကၡဳံ ႐ူပါ စကၡဳဝိညာဏံ အာေလာေကာ မနသိကာေရာ၊

ပႆိ ဝါ ပႆတိ ဝါ ပႆိႆတိ ဝါ ပေႆ ဝါ။

အဆင္း အေရာင္

အ႐ွည္ အတို

အပါး အထူ

အလံုး အဝိုင္း

အနိမ့္ အျမင့္

အရိပ္ အပူ

အလင္း အေမွာင္

…..

ျမင္ခဲ့တယ္

ျမင္ေနတယ္

ျမင္လိမ့္မယ္

ျမင္ႏိုင္တယ္

Advertisements

One Response to “အမႈန္အမႈိင္း”

 1. ေမာေနယ် Says:

  အမွဳန္ နဲ႔ အမွိဳင္း
  အထုံနဲ႔ အထုိင္း
  ကဆုန္နဲ႔ စုိင္းလုိက္ရင္ေတာ့
  ဟင္း…….
  မုန္တုိင္းေတြ ထပ္ 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: