အေသာကေျခရာ (၄)

Indian National Highway No.1 လမ္းေၾကာအတိုင္း Delhiက ထြက္လာရင္ Sonepatေရာက္တဲ့အခါ Meerutလမ္းခြဲ႐ွိတယ္။ Delhiနဲ႔ Panjabနဲ႔ သြားလိုက္လာလိုက္လုပ္တဲ့အခါတိုင္း ဒီလမ္းဆံုကို ေရာက္တယ္။ ေရာက္တိုင္း Delhi-Meerut အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ကို သတိရျဖစ္တယ္။ ဒီေက်ာက္စာတိုင္က Meerutကေန Delhiကို ေ႐ႊ႕ထားတာ။ ဒီလမ္းေၾကာအတိိုင္းပဲ ဆက္သြားလို႔ Kurukshetraကို ေရာက္ရင္လဲ Delhi-Topraေက်ာက္စာတိုင္ကို သတိိရတယ္။ Topra Kalanက Kurukshetraလမ္းဆံုကေန Radaur Mandalကို သြားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ။ အဲဒီကေန Delhiကို သယ္ထားတာ။ Delhiစူလတန္ Ferozshah Tughlaqရဲ႕ အမိန္႔အတိုင္း ေက်ာက္စာတိိုင္ ၂တိုင္လံုးကို Delhiကို သယ္ဖို႔ ယမုနာျမစ္ေၾကာင္းကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။

Hindustantimes သတင္း အရ Topra႐ြာသားေတြက ဒီေက်ာက္စာတိုင္ကို ျပန္သယ္ဖို႔ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဌာန(ASI)ကို ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ သိရတယ္။  ASIက လက္မခံေတာ့ ေက်ာက္စာတိုင္ပံုစံတူ လုပ္ၿပီး ႐ြာက ပန္းၿခံတခုထဲမွာ စိုက္ထားဖို႔ စီစဥ္ေနၾကတယ္။  ျပန္လိုခ်င္သူေတြက ဒီလိုေျပာတယ္… “If India can ask back Kohinoor, why can’t Topra claim its own property? ASIက ဒီလို ျပန္ေျပာတယ္… “The ASI act does not permit any such transfer of archaeological monuments because it has become a part of history where it is now situated for last 600 years.”

ဒီလို ျပန္လိုခ်င္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Mr. Cameron ျပန္ေျပာတာ ႐ွိတယ္။ Kohinoor စိန္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တာပါ။ အိႏိၵိယက ဒီစိန္ႀကီးကို ျပန္ေတာင္းေနေတာ့ သူက ဒီလို ေျပာတယ္… “If you say yes to one you suddenly find the British Museum would be empty,” BBC သတင္းပါ။

ဒီလိုဆိုေတာ့…

ေတာင္းကား ေတာင္း၏…မရ။

ယူကား ယူ၏…မေပး။

ဒါကေတာ့ ေ၀ဒနာေတြပါ။ ေျခရာေတြကေတာ့ google mapေပၚမွာ…

အေသာကပဓာနေက်ာက္တိုင္စာ…

(၁)(၂)(၃)(၄)(၅)(၆)(၇/၁)(၇/၂)

ေျခရာအစအန…
အေသာကphrenia
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: