အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ – ၆)

အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ငယ္ ၆-တိုင္ ႐ွိတယ္။
(၁) Sarnath
(၂) Kausambi
(၃) Sanchi
(၄) Karuvaki Queen
(၅) Lumbini
(၆) Nigliva

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား ၂၇၂၈၂၉၃၀၃၁၃၂။ အစဥ္အတိုင္းပဲ။ Sarnathေက်ာက္တုိင္ကို Uttar Pradeshျပည္နယ္ Varanasiက မိဂဒါ၀ုန္မွာ ေတြ႕ရတယ္။ Kausambi နဲ႔ Karuvaki-Queenေက်ာက္စာေတြကို ေကာသမၺီကေန Uttar Pradeshျပည္နယ္ Allahabadၿမိဳ႕ ကို ေ႐ႊ႕ထားတဲ့ Allahabad-Kosamေက်ာက္တိုင္ႀကီးမွာ တစ္စုထည္း ေတြ႕ရတယ္။ Sanchiေက်ာက္စာတိိုင္ကို Madhya Pradeshျပည္နယ္ Bhopalၿမိဳ႕ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္က Sanchiေစတီနားမွာ ေတြ႕ရတယ္။ Lumbiniေက်ာက္စာတိိုင္ကို Nepalႏိုင္ငံ Rupandehiခ႐ိုင္က လုမၺိနီဥယ်ာဥ္မွာ ေတြ႕ရတယ္။ Niglivaေက်ာက္တိုင္ကို Nepalႏိုင္ငံ Rupandehiခ႐ိုင္က Nigliva႐ြာမွာ ေတြ႕ရတယ္။

Sarnath, Kausambi နဲ႔ Sanchi ေက်ာက္စာေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရာက အေျခခံအားျဖင့္ တခုထဲ။ သံဃေဘဒကကံကို မက်ဴးလြန္ဖို႔ရာ တားျမစ္တဲ့ ေက်ာက္စာေတြ။ “သုခါ သဃၤႆ သာမဂၢီ, သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ”ဆုိတဲ့ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ရယ္၊ “သမေဂၢါ ဟိ သေဃၤာ သေမၼာဒမာေနာ အဝိဝဒမာေနာ ဧကုေဒၵေသာ ဖာသု ၀ိဟရတိ”ဆိုတဲ့ အာဏာပါတိေမာက္ရယ္ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း အစအနေတြကို ဒီေက်ာက္စာေတြမွာ ေတြ႕ရမွာပါ။

သံဃာအေရးအခင္းမွာ အေသာက ဂ႐ုတစိုက္ ႐ွိပံုေလးက စိတ္၀င္စားစရာ။ “သဃၤရာဇိ, သဃၤေဘဒ”ေတြနဲ႔ ျပည္ထဲေရး အဆက္အစပ္ကို တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ နားလည္ဖို႔ လိုမလိုေတာ့ မသိ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ “သမဂၢါနံ ဝါ ေဘတၱာ, ဘိႏၷာနံ ဝါ အႏုပၸဒါတာ, ဝဂၢါရာေမာ, ဝဂၢရေတာ, ဝဂၢနႏၵီ, ဝဂၢကရဏႎ ဝါစံ ဘာသိတာ”လို႔ ဆိုတဲ့အတိုင္း ညီညြတ္သူေတြကို သင္းခြဲ။ ကြဲေနသူေတြကို ေထာက္ခံအားေပး။ ကြဲေရးၿပဲေရးကိုသာ ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္ၿပီး ကြဲေၾကာင္းၿပဲေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေနတာထက္ “ဘိႏၷာနံ ဝါ သႏၶာတာ, သဟိတာနံ ဝါ အႏုပၸဒါတာ, သမဂၢါရာေမာ သမဂၢရေတာ သမဂၢနႏၵီ သမဂၢကရဏႎ ဝါစံ ဘာသိတာ”လို႔ ဆိုထားသလို အကြဲအၿပဲကို ေစ့စပ္၊ ညီညြတ္သူေတြကို အားေပး၊ ညီညြတ္ေရးကို ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္၊ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: