အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ – ၅)

အိႏၵိယတလႊားမွာ အေသာကရဲ႕ ပဓာနေက်ာက္စာတိုင္ ၆-တိုင္ ေတြ႔႐ွိထားတယ္။
(၁) Delhi-Topra,
(၂) Delhi-Meerut,
(၃) Allahabad-Kosam,
(၄) Lauriya-Araraj,
(၅) Lauriya-Nandangarh
(၆) Rampurwa ။
Delhi-Topraေက်ာက္စာတိုင္ကို မူလေနရာျဖစ္တဲ့ Topra, Ambala, Haryanaျပည္နယ္ကေန Delhiကို ေ႐ႊ႕လာခဲ့တာပါ။ Delhi-Meerutေက်ာက္စာတိုင္လဲ Meerut, Uttar Pradeshျပည္နယ္ကေန Delhiကို ေ႐ႊ႕ထားတာပါ။ Allahabad-Kosamေက်ာက္စာတိုင္လဲ Kosamကေန Allahabad, Uttar Pradeshျပည္နယ္ကို ေ႐ႊ႕ထားတာလို႔ ယူဆထားၾကတယ္။


ေက်ာက္စာတိုင္အားလံုးမွာ Brahmi အကၡရာနဲ႔ Prakritဘာသာကို အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာက္စာ အပိုင္း-၁ကေန အပုိင္း-၆အထိေရးထုိးထားတယ္။ Delhi-Topraေက်ာက္စာတိုင္မွာေတာ့ ေက်ာက္စာ အပိုင္း-၇အထိ ေရးထိုးထားတယ္ (အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား ၂၀, ၂၁, ၂၂, ၂၃, ၂၄, ၂၅, ၂၆-,)။

အေသာကေက်ာက္စာေတြထဲမွာ ပထမဦးဆံုး Delhi-Meerutေက်ာက္စာတိုင္ကို ၁၇၅၀-ခုႏွစ္မွာ ေတြ႕႐ွိတာျဖစ္ၿပီး Delhi-Topraေက်ာက္စာကိုေတာ့ ၁၈၃၇-ခုႏွစ္မွာ အဦးဆံုး ဘာသာျပန္ႏိုင္တာပါ။ ဒီပထမဆံုး James Prinsepရဲ႕ ဘာသာျပန္ကို ၁၈၇၇ထုတ္ Alexander Cunninghamရဲ႕ Inscriptions of Asokaစာအုပ္ထဲမွာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ၁၉၂၈ထုတ္ R.K. Mookerjiရဲ႕ Asokaစာအုပ္ထဲက ဘာသာျပန္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အကြာအဟေတြ အမ်ားအျပား ေတြ႕ႏိုင္မယ္။ တင္ထားတဲ့ ပိုစ့္ေတြမွာ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္တယ္။ ဘာသာျပန္သူေတြကလဲ အမ်ားအျပားမို႔ တူတာေတြလဲ ႐ွိ, မတူတာေတြလဲ ႐ွိေပါ့။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာလို႔ေတာ့ ေကာင္းတယ္။
အေသာကရဲ႕ ပဓာနေက်ာက္စာတိုင္ေတြမွာ “ဓမၼ” ေ၀ါဟာရ ၄၆-ႀကိမ္ အသံုးျပဳထားတယ္။ အပိုင္း-၇ တခုထဲမွာကိုပဲ “ဓမၼ” ၂၉-ႀကိမ္တိတိ အသံုးျပဳထားတာကို ေတြ႕ရတာမို႔ အေတာ္ ထူးျခားတဲ့ ေက်ာက္စာတိုင္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ အေသာက ေက်ာက္စာေတြဟာ “အေသာကဓမၼ”လို႔ ထင္႐ွားတယ္။ ဒီလို သမိုင္းစဥ္မွာ မႀကံဳဘူးတဲ့ သေဘာတရားေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးစံုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ အေသာကရဲ႕ အေသာကဓမၼကို ပညာ႐ွင္တို႔က “Asoka’s Dhamma Policy”လို႔လဲ အမည္တပ္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေက်ာက္စာတိုင္ေတြမွာ ေရးထိုးထားတဲ့ စံနမူနာယူဖြယ္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုနဲ႔တင္ အေသာကဓမၼေပၚလစီဟာ ကန္႔ကြက္စရာမ႐ွိေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုေနၿပီဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ဧသာပိ ၀ိဓိယာ ဣယံ ဓေမန ပါေလနာ ဓံေမန ၀္ိဓာေန ဓံေမန သုခိယနာ ဓံေမန ေဂါတီတိ။

တရားသျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္စည္းျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ တရားသျဖင့္ ခ်မ္းသာကို ခံစားေစျခင္း၊ တရားသျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းတို႔သည္ကား (ႏိုင္ငံေတာ္၏) ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းတို႔ ေပတည္း။

အပိုင္းအစမ်ား>>>
အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ – , , , )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: