ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ ယာဟူး

ဂါလီဗာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ယာဟူးေတြရဲ႕ အေနအထားဟာ ရာစုသစ္မွာ အသြင္ေျပာင္းေနၿပီ။

yahoo in sg
ျခေသၤ့ကၽြန္းကို အလည္ေရာက္ခိုက္ ဆံုမိတဲ့ ယာဟူးပါ…။
ဘယ္နားမွာလဲေတာ့ မမွတ္မိဘူး။
ဒီယာဟူးက ရန္မလုပ္ပါဘူး။
ရိုင္းလဲ မ႐ိုင္းဘူး။
ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ…။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: