နတၳိရဲ႕ ေျပးေပါက္

ဂဇံ မာေရာ သမာ႐ုေဠွာ၊
ယုဒၶါယ-စၦႏၲ-မုႏၷတံ။
မဂၢ မေႏြသတိ ႏူန၊
ဇိနဘီေတာ ပလာယိတံု။

စစ္တိုက္ဖို႔အတြက္
အလြန္ ႀကီးမားတဲ့
ဂိရိေမခလာဆင္စီးလာတာဟာ
မာရ္နတ္က
ဘုရား႐ွင္ကို
ေၾကာက္လန္႔ေနလို႔
ေျပးေပါက္္႐ွာထားသလိုပါလား…။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: