နတိၱရဲ႕ ေလာကနီတိ ( ၁ )

နတၳိ ၀ိဇၨာသမံ မိတၱံ။
န စ ဗ်ာဓိသေမာ ရိပု။
န စ အတၱသမံ ေပမံ။
န စ ကမၼသမံ ဗလံ။

အတတ္ပညာႏွင့္ တူညီေသာ မိတ္ေဆြ မ႐ွိ။
အနာေရာဂါႏွင့္ တူညီေသာ ရန္သူ မ႐ွိ။
မိမိကိုယ္ႏွင့္ တူညီေသာ ခ်စ္သူ မ႐ွိ။
ကံႏွင့္ တူညီေသာ ခြန္အား မ႐ွိ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: