နတိၱရဲ႕ လ၀န္း

နကၡတၱရေည ဟသိတံ ကေရာေႏၱ၊
ၾသဒါတ၀ေဏၰာ သကေလာ ပေဒေသာ။
ဒုဗၺဏၰ႐ူေပါ ပန ေရာဒမာေန၊
ေန၀မၸိ ဟာသံ ကရိ သဗၺဒါ ေသာ။

လျပည့္၀န္း
ၿပံဳးရယ္တဲ့အခါ
ေလာကတစ္ခြင္လံုး
ေငြေရာင္စဥ္
ယွက္သန္းေနေလရဲ႕…။
ငိုေၾကြးတဲ႔အခါမွာ
မလွမပ ျဖစ္ေရာ…။
ဒါေပမယ့္
သူ
အၿမဲတမ္း
မရယ္ဘူးေနာ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: